Runer!

Har bestemt meg for å skrive en del utførlig om runer. 
Etter å ha leita litt rundt ser jeg at det aller meste av informasjon og tydinger er på engelsk, og hvis de er oversatt til norsk så er det elendig oversatt. 

Jeg besitter ikke fasiten, men tenkte å gjøre det litt enklere for nybegynnere å finne litt informasjon. 
Litt usikker på hvordan jeg skal dele det opp, om jeg skal ta en og en rune eller ættene. Noen innspill? 

Jeg er mest kjent med den eldre futharken, men bør vel skrive om de nyere også. 

Dette blir et langvarig prosjekt... 
Skal jeg bare ta med hovedtydinga? Skal jeg ta med hvordan lese/legge/kaste runer? 
Det blir litt å gjøre :D 

Da har jeg prosjekt utover vinteren!

Sjamanistiske øvelser

2017 har vært fylt av mye spennende. 
Jeg har gått Fire Elementer Skole, et kurs i sjamanisme i seks deler. 
Mannen min har vært med fra del tre, og vi avslutta sammen forrige helg.

Vi har hatt undervisning i symboler og tradisjoner verden over, sammenhenger mellom folk og språk. Vi har lært om hjernebølger og frekvenser for f.eks søvn, avslapning, glede, sinne osv. Vi har lært teknikker for å kunne tromme og/eller rasle over lengre tid. 
Vi har også lært om himmelretningene, betydningene og energier. Ikke minst vår egen energi. 

Forskjellige seremonier har vært utført og øvd på. Vi er mange som har hatt sterke opplevelser. 
Jeg har hovedsakelig hatt gledesfylte opplevelser, og flere ganger har følelsen av seier vært sentral. 
Og jeg har hatt sterke, smertefulle men samtidig forløsende opplevelser. 

Jeg har sett meg sjøl som liten gutt, gammel mann, ung kvinne og et annet vesen. Jeg har reist verden rundt. 
Har til og med vært gekko! 

Den siste helga ble også veldig fin. Vi var samla i Vestfold. Gruppa er fra flere steder på Østlandet, og i stedet for at noen få skal reise inn mot Osloområdet hele tida så bytta vi litt på hvor vi hadde det. 
Dette har også ført til at vi som gruppe har kommet nært hverandre. 

Vi har blitt en slags familie. Like vidtrekkende og sær som en helt vanlig familie. En litt gal familie.
Vi gråter sammen, ler masse, vi sier fra når noe er feil og man kan også bli ganske uenige og irritere seg en stund. Men i bunnen ligger en kjærlighet til det vi driver med. 
En respekt for århundrer med tradisjoner som vi nå blir gitt informasjon om hvordan vi kan være med på å spre videre. Og det felleskapet har ført til at vi stoler på hverandre og tør å slippe oss litt løs. 

Det å holde en seremoni er f.eks. vanskelig for mange. Vi føler oss usikre på tema, rekkefølge og innhold. Vi er ikke vant til å framføre noe, så vi har problemer med å huske alt vi vil si. I bunn og grunn er vi bare uerfarne. 
Med en så liten gruppe (9 stk) er det lettere å tørre. Lettere å bare gjøre, uten å være så redde for følgene. 
For om en person bommer helt på eksempelvis tromminga, så vil vi andre oppmuntre til å prøve igjen. Om en person glemmer absolutt alle ord man burde ha sagt, så vil de andre hjelpe til, eller akseptere at "ok, slik ble det bare". 
Samtidig legger alle av oss en god del ære i dette, og vil gjøre det så bra, riktig og solid som mulig. 

For å si det slik: Vi er mange nok til at vi må utfordre oss sjøl, og få nok til at vi tør det.

Den siste helga ble altså "eksamenshelg". 
Lørdag fikk vi beskjed om å dele oss inn i tre grupper á tre personer, og holde en seremoni. Hvilken som helst seremoni, hvor som helst og hvor lang/kort vi ville. Jeg kom på gruppe med mannen min og ei til, og det viste seg fort at vi tre samarbeida fint sammen. 

Vi lagde en ring av gress og blomster på stranda. Den hadde åpning mot øst. 
Siden dette var ganske nært Alle sjelers dag valgte vi å ha en forfedreseremoni. 
Vi bygde bålet sammen, det inkluderte for anledningen blot, siden mannen min kutta seg ganske solid. Det å ta blodet på en pinne og sette midt i bålet ble helt riktig. Vi var sist ute. Den første seremonien var en seremoni til Moder Jord, og den andre var også til forfedrene. 

Vi inviterte de andre inn i sirkelen. Mannen min og hun andre sto utenfor (i øst og vest) og fortsatte å tromme. 
Alle fikk en kongle hver.
De to andre kom inn i sirkelen og åpningen ble lukka igjen. Vi tente bålet, det tente på første fyrstikk! (puh...)
Jeg hadde tatt med røkelse og fjær, så jeg tok en liten runde rundt bålet, så overtok mannen min og rensa forsida av alle, og så overtok hun siste og rensa på baksida av alle. 
Vi holdt en veldig kort trommereise mens alle holdt konglen, og fokuserte på det de ville legge inn i konglen. Den skulle etterpå legges på bålet, og alt du hadde lagt inn i den ble tatt dit det skulle. 

Så, om du hadde tanker du ville bli kvitt: Legg de i konglen, og legg konglen på bålet. Det du vil bli kvitt går over i røyk som forfedrene tar videre. 
Om du har et ønske, legg det i konglen og legg konglen på bålet. Det du drømmer om går inn i røyken og forfedrene, og universet, hører det. 
Om du savner noen, om du har en intensjon eller en affirmasjon, om du vil takke noen... Alt kan legges i konglen og det tas til det rette stedet. 

Vi avslutta med at alle holdt hender og så ropte vi litt. Forfedrene liker bråk :-D 

Ja, det ble noen småfeil. Det var jeg som snakka, og jeg glemte et par ting. Glemte å være tydelig på at jeg inviterte forfedrene inn før vi begynte, og jeg glemte å rense mannen min da han overtok røkelsen. Den første biten redda jeg for så vidt i land ved å fortelle at alt hadde vært helt åpent, noe det også var, men den siste var en feil. 
Jaja, det går seg til med erfaring! Erfaring gir sjøltillit og ro. Og det gjør at jeg husker det jeg skal :-D

Søndag hadde vi mer teori, før vi skulle holde en meditasjon på 10 minutter. 
Jeg var først ute, og valgte å holde en meditasjon for indre styrke. 
Det var en ganske variert runde, der noen tromma og sang, noen vandra i skog og på enger, og noen reiste universet rundt for å fylle alt og fylles av kjærlighet.  Det var en fin time, godt og vel.

Til slutt hadde læreren og jeg en liten seanse, siden jeg har kjøpt en av hans trommer. 
Han tromma seg sjøl ut og meg inn. Avslutninga var at han la tromma til brystet mitt og så holdt vi rundt hverandre med tromma mellom oss. Han sang en sang mens han tromma, en sang på ungarsk om falken, glede og Moder Jord.

Forhåpentligvis får vi muligheten til å reise til Ungarn neste år, til læreren vår og familien hans. 
Jeg håper virkelig å få være med på firewalk, og flere andre seremonier. 
I mellomtida får jeg holde flere seremonier sjøl, og få inn mine vaner og tradisjoner. 
Jeg gjør jo det med healing, der har jeg min egen greie. 

Disse seks helgene har vært intense og lærerike. Vi har vært slitne etterpå, men samtidig fylt av energi. 

Noen av de andre deltakerne håper jeg å kunne beholde i livet mitt, for jeg har blitt skikkelig glad i dem! Jeg kjenner på meg at 2018 blir et spennende år :-) 

 

#alternativt #sjamanisme #fireelementerskole #sjuenger #kurs #meditasjon #seremoni 

Oversikt datoer for fullmåne og nymåne 2018

Du har nå kommet inn på en lillablogg (temaer om den alternative verden).
Jeg er bl. a. medlem av Sjamanistisk Forbund og feirer månefasene med bål og trommer, gjerne sammen med andre. 

Månen fungerte som en tidlig kalender og har alltid vært viktig. 
Uansett hva du tror på og liker så er tidspunktene de samme :-)

Nymåne 2018

17. januar kl.  03:17
15. februar kl. 22:05
17. mars kl. 14:11
16. april kl. 03:57
15. mai kl. 13:47
13. juni kl. 21:43
13. juli kl. 04:47
9. september kl. 20:01
9. oktober kl. 05:46
7. november kl. 17:01
7. desember 08:20

Fullmåne

2. januar kl. 03:24
31. januar kl. 14:26 
2. mars kl. 01.51
31. mars kl. 14:36 
30. april kl. 02:58
29. mai kl. 16:19
28. juni kl. 06:53
27. juli kl. 22:20 
26. august kl. 13:56
25. september kl. 04:52
24. oktober kl. 18:45
23. november kl. 06:39
22. desember kl. 18:48

 

Andre merkedager:
Vårjevndøgn 20. mars kl. 16:15
Sommersolverv 21. juni kl. 10:07
Høstjevndøgn 23. september kl. 01:54
Vintersolverv 21. desember kl. 22:23

 

 

 

Det er flere spesielle månehendelser i 2018.
For det første er det to fullmåner i både januar og mars, og ingen i februar. Når februar ikke har noen fullmåne kaller vi det "Svartmåne". 
Den første fullmånen i en måned kalles ikke noe spesielt, mens den andre kalles Blåmåne. 
Supermåne, tidspunktet der månen er nærmest jorda i sin akse, faller i år på 11. august (nymåne) og 2. januar (fullmåne). 
Mikromåne, tidspunktet der månen er lengst unna jorda i sin akse, faller i år på 27. juli.

 

 

#måne #månefaser #oversikt #sologmåne #solverv #jevndøgn

Oppvåkning og utålmodighet

Et av de vanligste temaene som kommer opp, spesielt hos nyoppvåkna spirituelle er dette med 

T  Å  L  M  O  D  I  G  H  E  T

noe som, ironisk nok, tar lang tid å utvikle.

De fleste av oss har gått i mange år uten å snakke så mye om temaet. Vi leser og søker, og driver for så vidt med vårt. Mange har store og kraftige opplevelser og finner retningen på egenhånd. Andre føler at de ikke kommer videre alene. Før eller senere rekker vi hånda ut og har kontakt med andre mennesker. 

Og da skjer det som regel noe.

Samlebetegnelsen "den alternative verdenen" er mildt sagt gedigen.
Da jeg åpna døra og tok imot inspirasjon og kunnskap fra den enorme banken rundt meg var det en slags overdose. 
Jeg hadde mange opplevelser på kort tid. 
Og jeg søkte svar! 

Jeg fikk svar. For hver meditasjon, for hver trommereise, for hver seremoni fikk jeg en ny puslespillbrikke, et nytt svar.
Og nye spørsmål, for så vidt. 
Jo mer jeg lærer, jo mer vil jeg lære. Jo mer jeg lærer, jo mer ser jeg hvor utrolig mye det er å lære.

Her kikker utålmodigheten inn fra siderommet.
Vi aner størrelsen, vi aner mulighetene, vi aner veksten.
I perioder er det kun det å suge til seg info og lærdom, det å komme lengst mulig, som står i huet på en.

Vi VIL VIL VIL VIL komme videre! VIL VIL VIL komme nærmere målet! 

Men vet vi hva målet er? 
Har vi et mål? 

Hvorfor så utålmodige, når det er akkurat i oppvåkninga vi begynner å se udødeligheten?
Eller er det akkurat derfor? Fordi vi føler tidspress for å fylle dette livet på best måte?

Vi søker svar, og vi får dem, men vi har ikke alltid erfaringen til å plassere svarene på rett sted. 
Da går vi rundt med en drøss svar og innsikt som roterer rundt, forstyrrer og forvirrer. 
Svarene vi får gjør oss ikke roligere, siden de øker kaoset. 


Om det er mental eller fysisk trening, det er ingen quick-fix

Erfaring kan kun skaffes over tid. Kan kun samles rolig, er en sedat figur. Erfaring trenger tid på å sette seg ned i godstolen innerst i minnet. 
Og erfaring krever at du er villig til å se bakover.
I en aktiv fase ser mange av oss kun framover, mot nye mål, ny lærdom, nye spørsmål vi kan få svar på. Vi føler oss ofte ferdig med fortida. 
Og på den måten skaper vi vårt eget kaos, vår egen utålmodighet. Den vi stresser med å unngå.

Erfaring er som en lampe i et rom. Slå den på og alle møblene, alt av nips og gjenstander, og alt støv, blir synlig. Erfaring blir en del av et allerede møblert rom. Og ny erfaring rusler mot døra inn til minnet. En jevn strøm. 
Men når vi slår på lyset, oppfatter vi alt i rommet? Ser vi detaljene? Ser vi mengden erfaring? Eller lukker vi øynene for rommet og søker mot vinduet eller døra? 

Jeg er fortsatt utålmodig, men på en annen måte enn før. 
Utålmodigheten jeg følte i starten da jeg åpna opp for alt dette har gitt seg. I perioder dukker den opp igjen, men den er ofte roligere nå. 

#Tirsdagstanker 

 

 

 

Lilla vegbane og en beskjed fra dyreverdenen

To ganger denne uka har jeg opplevd at farga på veien jeg kjører på forandrer seg. Flere forskjellige strekninger, men sjelden mer enn en kilometer om gangen. 
Dette har jeg aldri sett før, sjøl om jeg har kjørt masse.

Det er samme type lys på bilen, det er ikke lagt ny asfalt eller gjort andre endringer på strekningene der det skjer. 

Det som skjer er at venstre del av vegbanen blir tydelig lilla. 
Siden jeg bor i område med mye elg prøver jeg å ikke fokusere på dette, men det er faktisk litt vanskelig for det er en nydelig lillafarge! Den er dyplilla, med sjatteringer og den bølger. 
Jeg aner ikke hva dette betyr, eller om det er en synsforstyrrelse.

Jeg har noe som kalles aura-migrene (kun et navn, har ikke noe med auraer som sådan å gjøre). Det vil si at jeg får migreneanfall uten smerter, men opplever det i stedet som synsforstyrrelser og lignende. Mange opplever i tillegg svimmelhet og forstyrrelser i lyd. 
De gangene jeg får disse "anfallene" pleier det å være lyse prikker som er såpass store at det er litt vanskelig å se tydelig. De starter veldig smått, og blir gradvis større. Det betyr at jeg har god tid til å eventuelt stoppe bilen, men så langt har det aldri skjedd mens jeg har vært på farten. 
Jeg har tidligere ikke sett farger. 

Eller... jeg ser jo auraer på folk (når jeg stiller meg inn på det, det kommer ikke automatisk lenger for jeg har lært meg å "slå det av").
Kan det være i samme gate? So to speak?
Eller er dette noe flere opplever? 
Kommenter gjerne, eller send meg en melding :-) 


Min egen Ratatosk kom på besøk her om dagen, jeg sto nesten en halvtime og bare kosa meg med å se <3 

En annen ting er at jeg i det siste har fått besøk av en voldsom mengde små edderkopper. 
De er rundt meg hele tida, og lander gjerne svært nær meg, men ikke på meg. 
I går kom det en ned på bordet da jeg satt ved Mac'en. Den satt der en stund før den begynte å hoppe bortover. Fiffig liten sak! Jeg har også skravla med flere av dem, bedt dem om å gå i en bestemt retning og så gjør de det. Sånne ting. 

Jeg står foran en stor endring i livet. Sjølvalgt og ønska, et stort stykke arbeid som jeg vet fører til noe bra. Jeg kjenner at det er på tide at jeg tar et kvantesprang mentalt og jeg har nå gjort forberedelsene til dette. Kommer tilbake til det når jeg er i gang med prosessen :-) 
Jeg lurte på om edderkoppene kanskje var et varsel om noe, og sjekka litt i tillegg til å bruke magefølelsen. 

Solöga sier at edderkoppen gir signal om at man skal ta det med ro. 
Sjamanistisk tankegang sier at edderkoppen er et tegn på utvikling og framgang, at man vever sitt eget liv og egen skjebne. 
Innen drømmetyding er edderkoppen regna som en feminin kraft. Den regnes som lykkedyr, og det kan tolkes som at den ønsker meg lykke til.

Som nevnt er den innenfor folketrua regna for å være et lykkedyr. 
Nå skal det sies at det er to versjoner av det siste: 
1. Et dyr som gir deg lykke ved å være i nærheten, eller
2. Et dyr som betyr ulykke om man dreper det. 
Dette er to veeeeldig forskjellige retninger!
Jeg synes det i de aller fleste tilfeller er fullstendig unødvendig å drepe edderkopper. De gjør en voldsom jobb i det skjulte og sørger gjerne for at kjellere og slikt er fritt for andre dyr som man i hvert fall ikke ønsker å ha der... Om de ikke er lykkedyr så er de absolutt nyttedyr! 
Jeg er redd for store edderkopper, og misliker å få de på meg, men de små gjør meg ikke noe. 

Det er et så stort antall edderkopper nå at jeg ikke klarer å ignorere det. 
I sommer og tidlig høst var det fjør som var det store her, da dukka de opp absolutt overalt, og gjerne steder der det ikke var noen logisk grunn for det. 
I denne perioden var jeg i utvikling, og gjorde meg klar for å bestemme meg for om jeg ville ta spranget eller ikke. 
Jeg samla informasjon som, uten at jeg visste det da, nå i ettertid har vist seg å være essensiell for avgjørelsen min. 

Jeg ønsker innspill på dette med edderkoppene også, bare å sende melding :-)


 

Ny kurshelg - femte eng

På min vei innen sjamanismen er det mye å lære.
Mye å huske.
Det meste ligger i meg allerede.Kurset lærer meg blant annet teknikkene som er kjekke å kunne. 
Hvordan bygge et bål? Hvordan klare å tromme i timevis?
Forskjellige seremonier. Forskjellige pusteteknikker, forskjellige typer healing, rensing, bevegelser.

Jeg lærer om hva sjamanisme er, en naturtilknytning.
Forskjellige kulturer og vaner. Det er det samme overalt.
Uten naturen er vi ingenting. 
Med naturen er vi enorme.
 

Jeg lærer hvordan det er å være på begge sider av en seremoni. 
Både å delta og å være med å lede og skape energi. 
Gi andre muligheten til å ta en viktig reise. Jeg er takknemlig for tilliten.

Jeg lærer å åpne meg opp for alt som ligger i meg, alle muligheter jeg har.
Begynner å ane hvor utrolig mange veier det finnes. 
Og det beste er at jeg har slutta å føle at jeg har dårlig tid.

Jeg har fått svar på spørsmål som har holdt meg tilbake i mange år. Godt å kunne bli ferdig med gammalt rusk. 
Rydde i arkivskapet i toppen. 
Og nå, når det er ryddigere og mer oversiktlig, ser jeg hvor bannade solid det er. Hvor sterk jeg er.

Det er en indre reise, men samtidig åpner det øynene mine for verden utenfor. 
Før var jeg kun i meg selv. Nå deler jeg, og jeg har mange å dele med. 
Jeg kan ikke gå en eneste vei for andre. Men jeg kan lyse opp slik at de tør å ta noen første steg.

Alt dette får jeg gjøre i en helt trygg setting. Blant annet med min aller beste venn. Kjæresten min. Mannen min. 
Og jeg får dele den med gode venner. Bedre og bedre venner. 
Denne reisa er så personlig og sår på én måte, på en annen måte er det noe veldig utadvendt over den.
Den understreker viktigheten av å redde seg selv før en hjelper andre. 

Jeg gjemmer meg ikke lenger. Jeg møter blikk. Jeg kler meg i rødt og er rak i ryggen igjen. Jeg går bort til folk og starter samtaler. 
Usikkerheten min, den som jeg gjemte meg bak fordi den sa den gjorde meg tryggere... den viker plassen nå for den naturlige tryggheten min, den ekte. 
Tryggheten har kikka innom tidligere, nå har jeg dratt den fram og holder den som en fane.

Jeg er ikke redd lenger.

Bare rolig og glad. Og forventningsfull <3 

Høstjevndøgnsbålet

Litt utpå kvelden på høstjevndøgn (fredag 22. sept) kom selvsagt regnet. 

Da vi tente bålet klokka åtte, og ene naboen kom, så regna det egentlig ganske solid. 
Men det var god fyr i bålet, chaga på kanna, salvie i posen og masse å prate om.

Å møte "nye" mennesker, som har sine erfaringer og som blir veldig glade for å dele disse, er utrolig spennende. 
Heldigvis roa regnet seg ned en god periode, og da tok jeg disse bildene av bålet. 

Det var KRAFT i bålet den kvelden! 

 Det var godt å gå inn sånn omtrent halv elleve på kvelden og skifte til tørr bukse :-) 
Uansett storkoste jeg meg ved bålet denne kvelden og kjente den roa jeg ønska meg.

 

Lørdag dro gubben og jeg på alternativmesse på Eidsverket på Bjørkelangen. 
Jeg har tidligere vært med og jobba på messa, men i år har det vært såpass mye å gjøre at jeg ikke meldte meg på jobbing. Å komme som gjest var veldig koselig! Mange ansikter jeg ikke har sett på lenge, og det var fullt av herlige klemmer <3 
Jeg har vært lite aktiv en stund, merker at jeg savner en del av disse menneskene. Mye godhet! 

Vi handla bare røkelse, og utstyr til dette. Skal på messa på Lillestrøm i november, da blir det mer shopping. 

Neste feiring nå er fullmånen den 5. oktober.

 

Ønsker alle en fantastisk uke!

Å våkne av stemmer og lyder, en oppklaring

Jeg har bestandig hatt problemer med søvnen. Så lenge jeg kan huske. Sovner seint og våkner ekstremt lett.
Min far fortalte at jeg var slik rett etter at jeg begynte å gå, men sa at han lurte på om jeg egentlig hadde vært slik omtrent fra fødselen. 


Noen bilder ser drømmende ut sjøl mens en tar de. Dette var et slikt. Kun grønt filter på toppen har gitt denne effekten.

Drømmer er viktig for meg. Men det finnes også andre nivå i området søvn/våken. 
Nylig fikk jeg det kliniske uttrykket for et av disse nivåene, noe jeg har opplevd mange ganger opp gjennom årene. 

Så lenge jeg kan huske har jeg med ujevne mellomrom våkna av (eller hørt/sett rett etter å ha våkna) forskjellige lyder, bevegelser og påvirkninger.
Spesielt ett fenomen har gjentatt seg, at jeg har hørt tre personer rope navnet mitt.
Jeg var ikke så gammal første gang jeg tenkte at "jeg vil ikke svare, for hvis de da svarer tilbake... da har jeg det gående..." Sånn i tilfelle, liksom.
Der jeg vokste opp hørte jeg de ofte utenfor vinduet eller i kjelleren, her jeg bor nå hører jeg stemmene komme fra første etasje, soverommet ligger i andre.

Jeg har alltid vært klar over at dette har hengt sammen med drømmene, i større eller mindre grad. Det er ekstremt sjelden jeg har følt det som virkelig, for det har vært noe litt annerledes ved det. Det skremmer meg heller ikke, jeg legger meg aldri og tenker "håper det ikke skjer", samtidig så har jeg i perioder følt det forstyrrende. 

Nylig har jeg hatt en periode der dette har skjedd flere ganger, med andre inntrykk og kraftigere og nærmere.

Første episoden var at jeg lå med ryggen til døra på soverommet. Den står alltid åpen så sant vi ikke har folk på besøk. Jeg hørte at mannen min gikk opp trappa og kom inn på soverommet, og stilte seg ved senga og så på meg. 
Når jeg snudde meg var det tomt. 
Det samme skjedde en gang til. Jeg hørte lydene og kjente at han kom inn på rommet, uten å bli overraska over kun å se veggen da jeg snudde meg.
Men etter andre gangen var det litt mer vanskelig å slokne igjen. Var det noe med mannen min? Var det noe galt? 
Jeg snudde meg rundt igjen, og rakk nesten ikke dra dyna over meg før det ringte på døra. 
Ringelyden var litt "kort" på en måte, som om jeg hadde dotter i ørene. 
Jeg gikk til vinduet og kikka ut. Ingen der. Kledde på meg og gikk ned, åpna døra. Ingen der. Da ringte jeg mannen min og fortalte dette. Ikke minst for å roe meg ned, for nå var det egentlig litt guffent. Som om jeg skulle få beskjed om noe. 

Noen uker seinere lå jeg på nytt i senga etter at mannen min hadde reist på jobb. Han reiser rundt fem om morgenen, et tidspunkt det er totalt uaktuelt å stå opp på når dagens første avtale er klokka 10. 
Jeg kjente at noen satte seg på sengekanten. Jeg snudde meg og der var det som forventa ingen. 
Lukka øynene, og det samme skjedde igjen. Da snudde jeg meg rundt igjen. 
Så skjedde det én gang til! Da bråsnudde jeg meg og sa høyt "nå får det f**n meg være nok!"
Humra litt der jeg lå og tenkte "om jeg sa dette til meg sjøl eller noen andre er revnende likegyldig!"

Som nevnt har jeg alltid slitt med søvnen. En lege ga meg diagnosen insomnia, men jeg har aldri vært utreda. I år av gangen har standard vært å sovne rundt 01-02, våkne 03:14 (fast i mange år, etter fylte 42 ble det 04:17), sovne litt igjen og drømme, våkne rundt 06 og ligge våken lenge, for så å "duppesove" så lenge som mulig. Var jo utslitt hele tida. 
En god natt for meg er alt over 4 timer sammenhengende! 


Skulle gjerne bodd nært vannet, det gir meg en god ro. I natt fossregna det. Blir ikke helt det samme... 

De siste par månedene, derimot... Jeg har sovet og sovet og sovet og sovet. Sovna rundt 23, våkna av at mannen min drar på jobb. Da har jeg vært våken en god stund, for så å sovne igjen rundt 06:30-07. Om jeg sto opp etter at mannen min dro på jobb eller om jeg ble liggende i senga var uten betydning, jeg ble stuptrøtt og sovna igjen rundt halv sju. Så jeg ble som regel liggende. 
Problemet med all denne sovinga var at det aldri ble nok. Jeg var like trøtt hele tida. Om det var midt i middagslaginga, midt i en knebøy eller midt i doturen, T.R.Ø.T.T.
Ønska å legge meg hele tida, bare sove og sove mer. Det er jo med søvn som med alt annet, for mye av noe blir også feil, men dette var ikke overtrøtthet fordi jeg sov for mye. Det føltes som om jeg skulle ta igjen drøye 43 år med søvnløshet. 
Har blitt jo noen timer opp gjennom åra!!

Drømmene mine i denne trøtte perioden har vært heftige. Det har vært laaaaaange og sammenhengende historier. En drøm var en alternativ virkelighet, at et valg jeg tok rundt 1997 førte livet mitt i en helt annen retning enn jeg er i nå. Sært og spennende, alt som har skjedd i livet mitt etter dette tidspunktet var som viska ut.
Jeg har reist, spesielt tatt mye tog, jeg har vært i bygg jeg gjenkjente fra andre drømmer og møtt mennesker jeg har drømt om før. Alle disse drømmene var klare, dvs at jeg visste at jeg var i en drøm og at jeg eventuelt kunne påvirke den om jeg ville. 
De fleste av drømmene ønska jeg å følge dit de førte meg, men jeg stoppa én drøm som var på vei over i et litt guffent landskap. Stoppa den før den ble et mareritt. En av de mest positive tingene med klardrømming når en lærer seg teknikken :-)


Noen nisser er på låven, noen på Nordpolen og noen i skauen. Og noen møter man på Rema. Ikke alle er små heller.

Begynnelsen på oppklaringa rundt disse lydene, drømmene og fenomenene jeg har opplevd kom i går. Jeg har gått fast til psykolog i tre-fire år nå, traumespesialist. Vurderte å slutte siden jeg ikke har de samme plagene som før, men har valgt å fortsette fordi jeg nå er helt åpen for svar og kommer lengre ned i minnet og bevisstheten enn jeg tidligere har gjort. Jeg er jo ikke redd for å dykke ned i den lenger! 
Jeg fortalte om de to siste opplevelsene og om stemmene som roper på meg. 

Hypnagoge og hypnapompe hallusinasjoner kalles det.

Her er en tekst jeg henta fra NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier:

"Hallusinasjoner er livaktige og ofte uhyggelige sanseopplevelser som forekommer i en tilstand mellom våkenhet og søvn. Hypnagog betegner det som skjer i det man sovner eller døser. Syns- og hørselsopplevelser er vanlig, og noen opplever lukt og berøring og eventuelt smerte. Lignende opplevelser kan forekomme i det man våkner, og da kalles det hypnapompe hallusinasjoner. Hallusinasjoner ved narkolepsi kan inntreffe både ved innsovning om kvelden og ved sterk søvnighet og overgang til søvnanfall om dagen. Symptomet forekommer hos vel halvparten av de som har narkolepsi og opptrer gjerne sammen med søvnparalyse. Ca. 15-25 % av normalbefolkningen har likeledes opplevd dette fenomenet. Som ved søvnparalyse, så regner man med at hypnagoge/hypnapompe hallusinasjoner representerer vanlig drømmeaktivitet som vedvarer inn i våkenheten."

Elsker å få navn på ting! Navn jeg kan søke opp, lære mer om! 
Jeg kalte det sjøl søvnparalyse, vel vitende om at det egentlig var feil uttrykk. Så når jeg har søkt på søvnparalyse så kommer jo helt andre ting opp. 
Søvnparalyse er forresten at man våkner, ser/føler ting og tang, men ikke klarer å røre en muskel. Kan være helt grusomt. Ordet "mareritt" kommer jo opprinnelig fra at man våkna og "mara" (kvinneskikkelse fra hovedsakelig underverdenen) satt over en og rista (eventuelt gjorde andre ting, man skal ikke se bort fra at en og annen våt drøm har blitt forårsaka av denne figuren) mens en sjøl var immobilisert. Man ble ridd av mara, altså mareritt. På engelsk "night mare", at mara kom om natta. Samme dama.
Som dere vet, dere som kjenner meg og/eller leser bloggen jevnlig, jeg er litt over gjennomsnittet interessert i det alternative. Jeg har i alle år hørt, sett og hatt kontakt med vesener fra andre verdener/dimensjoner og føler ikke det er spesielt rart. 
Jeg kan se folk som har levd, jeg kan ofte snakke med dem og jeg blir vist hvordan ting så ut før i tida. Vardøger er så vanlig for meg at jeg savner de når de ikke dukker opp så ofte. Har opplevd både bankeånder og såkalte spøkelser uten å miste fatninga. Jeg håper fortsatt å se flere "utenomjordiske" (eller dimensjonsreisende, som jeg føler er en mer korrekt betegnelse. Inkluderer religiøse møter). Dette er på sida av min egen virkelighet og jeg klarer å skille. Kan svitsje tilbake til samtalen jeg er i akkurat da, fortsette med det jeg gjør og være her og nå.
Men akkurat disse drømmeopplevelsene har vært utenfor dette, for jeg har visst at det på det nåværende tidspunktet ikke har vært noen andre dimensjoner åpne. 


Meget reelt røykteppe over trolsk og gammel skog

Hva er hypnagoge/hypnapompe hallusinasjoner? 
Det er søvnforstyrrelser. Rett og slett. 
Det er nervesignalene som ikke går slik de skal eller dit de skal i hjernen. Kludr. 

Hypnagoge/hypnapompe drømmer kalles noen ganger våkendrømmer. Fragmenter av en drøm tas med inn i den våkne tilstanden, eller motsatt vei.
Nevronene i hjernen reaktiveres ikke raskt nok eller direkte nok. Deler av bevisstheten din er våken, for du kan både se og høre, men drømmen fortsetter oppå dette, som et ekstra lag. Kan også være sanseimpulser. 
Madrassen min er for eksempel litt nedsunket på midten etter noen år med tyngde på seg. Når jeg snur meg, så "ruller" jeg litt, omtrent som jeg ville gjort om noen satte seg på sengekanten. Altså en rasjonell forklaring den ene hallusinasjonen jeg hadde. 

Etter at ordene hypnagoge og hypnapompe hallusinasjoner var spredt i rommet spurte psykologen min om jeg noensinne hadde blitt utreda for narkolepsi. 
Det har jeg ikke, skulle gjerne tatt noen søvntester siden jeg alltid har slitt med det. Det er ikke det at jeg slokner når som helst eller hvor som helst, men jeg har jevnlig perioder med ekstrem trøtthet som nesten er invalidiserende. Min løsning har til enhver tid vært å "fade ut", drømme med halve huet, for å si det sånn. Jeg merker det i god tid, noe som gjør at det ikke påvirker bilkjøring og andre oppgaver. 
Det er ganske likt noe jeg blir veldig glad for når det skjer, at jeg klarer å tromme og meditere/reise samtidig. Mange kaller det todelt hjerne. Multitasking :D 

Det viser seg altså at slike opplevelser henger nært sammen med narkolepsi, insomnia og andre søvnforstyrrelser, men også PTSD, depresjon, angst osv. At man opplever hallusinasjoner betyr ikke at man har disse psykiske utfordringene, men om man har dem så øker sjansen for at dette skal skje.
Som drømmeinteressert gir jo dette meg egentlig bare mer å ta tak i! 

Et av poengene mine med å dele dette er å få kanskje noen til å tenke at de lydene man hører, de skrittene man hører og merker, de personene man ser i huset sitt... Kanskje det ikke er av det vonde? Kanskje det ikke er "spøkelser" eller gjengangere? Kanskje det er huet ditt som føkker med deg?
Når det kommer til søvn så finnes ikke svart-hvitt. Igjen: Jeg påstår ikke at gjengangere ikke finnes. Jeg har møtt mange nok til at det er en del av min hverdag og virkelighet, så jeg får ikke med min beste vilje til å avvise det.

Men jeg påstår at ikke alt "overnaturlig" er overnaturlig.


Midt i Fyrkat viking"borg" i Danmark. Energirikt og rolig samtidig. Og fint vær! 

Jeg slår et slag for "Sidenaturlig"!

Jeg opplever det jeg opplever. For meg er det virkelig. Om det er hallusinasjoner, møte med småfolk, gjengangere, kraftdyr eller hva som helst som ikke er synlig i den "vanlige verden". 
Kan det være fantasi? Selvsagt! Jeg har alltid vært veldig fantasifull og kan lage lange historier av omtrent ingenting.
Kan det være sykdom/psykose? Ja. Som innehaver av psykiske sykdommer er dette en reell mulighet hos meg.
Kan det være naturgasser, lyder på ikke-hørbare frekvenser, lys osv? Ja! Akkurat dette er en mulighet jeg er VELDIG åpen for.
Kan det være en alternativ virkelighet? Flere dimensjoner? Flere frekvenser og svingninger? Ja, absolutt. Det er flere spennende retninger som tyder på at det vi ser og hører bare er toppen av isfjellet. Forskninga har vært veldig statisk, men flere kommer forhåpentligvis til.
Driter jeg egentlig i årsaken? Ja. 

Det er min virkelighet, og jeg møter mange nok som har det på samme måte til at jeg ser at det er manges virkelighet. Vi forteller det samme, bare nyanser som skiller. Ja visst er det mange som bare later som! Ja visst er det enkelte som lurer andre! Ja visst er det mange fantastiske mennesker som elsker å hjelpe andre, høre på andre, være der for andre, respektere andre og rett og slett være gode mennesker. 
We have them all. Som alle miljøer. 
Jeg kan ikke sette meg inn i hvordan det er å ikke se. Like lite som en person som ikke ser noe slikt ikke kan sette seg inn i hvordan det er å se.

Kan jeg bruke dette til noe? En ting er at sammen med denne nye forståelsen av fenomenene så kommer også roen inn hos meg. Da jeg lærte om klardrømming og lærte meg teknikken gjorde det meg mye roligere, siden jeg visste at de fleste mareritt og vonde drømmer kunne jeg styre sjøl. 
Da jeg lærte om meditasjon og våkne avslapningsteknikker gjorde det meg i stand til å klare å slappe av bedre, sjøl med null søvn i lengre perioder.

Jeg er så heldig at de psykiske utfordringene jeg har og har hatt (PTSD, angst, depresjon, panikk, insomnia og andre søvnproblemer, lett bipolaritet, over- og understimulering, fobier og alt dette her) ikke har krevd medisiner. Jeg testa ut innsovningsmedisiner ved to anledninger. Første gang kunne jeg sovne når som helst og hvor som helst. Etter en dupp ventende på grønt lys i Tøyenkrysset kasta jeg alle pillene. Andre gangen fikk jeg noe annet, og en ting var at de ikke hjalp en skit, men de endra drømmemønsteret mitt såpass kraftig at jeg valgte å kutte ut. 
Jeg er ikke mot medisinering av sykdommer/plager/vansker. Jeg er imot overmedisinering. Vil gjerne spesifisere det. 


Denne lille perla dukka opp på en tur med bikkja til venninna mi. Jeg ble dratt mot den.

Nå vet jeg at det som skjer er fordi hjernen min på en måte er stilt inn på to kanaler samtidig. Jeg vet at det er en hallusinasjon. Jeg vet at det går fort over. Jeg vet at det ikke påvirker resten av dagen min. Jeg vet at det ikke skjer noe mer. 
Dette er veldig godt å vite. Kanskje det også etter hvert fører til at jeg utredes for søvnproblemene mine, og at det på sikt kan finnes god søvn i framtida. Noe som til nå har vært utopi. 

Sånn helt til slutt: Søndag kveld fikk jeg satt en sprøyte med vitamin B12. Denne gir energi og bedre form. 
Jadda. Den tok jo også fra meg de timene jeg nå har hatt med god og sammenhengende søvn... Tilbake til gammelt regime med innsovning rundt to, kjapp våkning rundt fire, våken fra fem-halv seks og sover fra sju. 
Formen min er betraktelig bedre, men jeg mangler søvn! Igjen. Føk.
Akkurat det var litt irriterende. Skal sjekke opp mer om vitaminspray slik at jeg kan ta det daglig i stedet for en gang i måneden. Håper på mer stabilt nivå da. 

Har du hatt hypnagoge/hypnapompe hallusinasjoner? Søvnparalyse? 
Jeg er interessert i å høre fra deg :-) 

 

#søvnproblemer #hypnagoge #hypnapompe #hallusinasjoner #søvnforstyrrelse #insomnia #sideeffekt 

 

Høstjevndøgn nærmer seg

I år er høstjevndøgn den 22. september (klokka 22.02). 
Numerologer og andre symmetriinteresserte koser seg over dette sammenfallet :-)

Høstjevndøgn og vårjevndøgn er de to dagene i året da dag og natt er like lange. To andre store dager er sommersolverv og vintersolverv, de to dagene sola hhv er nærmest og lengst fra jorda. 
Disse fire dagene har vært markert av urfolk i alle tider. 

I dag feirer vi tre av dem, i en litt annen form enn originalen. 
Kirka "overtok", for å si det slik. 
Vårjevndøgn henger unektelig sammen med påska, sommersolverv faller et par døgn før sankthans og vintersolverv faller noen dager før julaften. 


Veldig glad i gaupe! Og veldig glad jeg ikke har masse hår i ansiktet.

Men høstjevndøgn? Hvorfor markeres den så lite?
Hvorfor "falt den ut" av den kirkelige feiringa? Tja, etter min mening rett og slett fordi det har blitt rotete! 
Kirka feirer Mattismesse, men denne fyren feires til (minst) tre forskjellige datoer avhengig av om man er katolsk, koptisk eller ortodoks. Og han feires to ganger i året. I starten ble han feira rundt vårjevndøgn, men der var det allerede fullt av Jesus, så Mattheus ble flytta til februar. Men beholdt plassen sin i september/oktober/november.
Blir jo bare krøll av slikt! 

En annen ting er at sjøl kirka anerkjente behovet for innhøsting, at folk faktisk var ganske opptatt på denne tida. Både før og etter datoen. 
Uten bønder og fiskere med mat i kroppen og "rikdom" på tønner, så fikk ikke kirka sin skjerv heller. 
Korn skulle ikke bare høstes. Det skulle flyttes, males, lagres. Og øl skulle brygges.
Kjøtt og fisk skulle ikke bare samles inn. Det skulle saltes, tørkes og graves. Skinn skulle bearbeides, et arbeid som tar lang tid. 

Et gammelt navn på september var "fiskemåneden", dette var nemlig tida for sildefisket langs kysten. Silda ble salta og lagt i tønner, og var noe av den viktigste maten for kystfolk utover vinteren. Silda kunne byttes i andre varer med folk på andre steder i landet.
September hadde enda flere navn også! Vikingene (for lack of a better word) kalte den alt fra Heyannir (høyonna), Kornskurðarmánuður (kornskurdmåned) og Haustmánuður (høstmåned, for "innhøsting"), samt Blotemåned, da høstblotet skulle unnagjøres. 
Danskene kalte den for slaktemåned. 

Ha i minne at jeg bruker ordet "september" med slingringsmonn. Jeg snakker egentlig ikke om kalenderen fra 1. til 30. september, men den tida som også inneholder det vi kaller september. Mange gamle kulturer regna ofte fra fullmåne til fullmåne, eller månedene begynte til andre tidspunkt enn i dag. Så det kan være fra 14. august til 13. september osv.


Jeg ser en hest og en maske. Kan være drage også <3 Først og fremst ser jeg et bål, med ro og spenning.

Det ble sagt at etter 21. september så kunne ikke kornet modnes til folkemat. Ikke samme næringa lenger.
Primstavmerket øks ble regna som et tegn på at lauvinga kunne begynne, dette var innsanking av løv til dyremat. Spesielt på fjellet og i daler var lauvet nødvendig for å ha nok mat til husdyra gjennom vinteren. 
Noen primstaver har merke av hest eller støvel. Uten hest eller støvler var det vanskelig å komme seg fram i ulendt terreng nå i høstbløyta. 

Bjørnen begynte å samle løv og gress, hadde brukt hele sommeren og tidlig høst på å spise mest mulig.

Et gammelt værtegn er at om det er fint vær på høstjevndøgn så skal det vare i fire uker framover! Kryss fingra! 
På Romerike ble dagen gjerne kalt "Mattias lauvriver", fordi det på denne tida er mye vind slik at lauvet blåser av trærne. Jeg har bodd på Romerike i drøyt 11 år og har aldri hørt uttrykket, men jeg kan love at det blåser her! 


Man har lekt seg litt med app :) Photo Lab har grusomt mange reklamer, så jeg bruker den lite.

Kirka hadde Mattismesse, til ære for Mattheus som visstnok led martyrdøden (ingen vet hvor, når eller hvordan. Eller om han egentlig døde martyrdøden. Eller om han i det hele tatt eksisterte. Mange "hvis" her, altså...). Han feires fiffig nok to ganger i året, både høst og vår. Ved høstjevndøgn skriver man ofte "Mattismesse om høsten".
En annen artig ting er at Mattheus ble valgt inn blant apostlene ved loddtrekning. De måtte ha inn en ny fyr etter at Judas mista plassen sin etter å ha forrådt Jesus, enter Mattheus. Han var først toller/skatteoppkrever og dermed erklært landsforræder av jødene. Han kan ha hett Levi. Sånn for å gjøre forvirringa enda større. Dette er altså kirkas bidrag til denne datoen. Hoppla! 


Gå ut og leik! 

Hva forteller egentlig alt dette om høstjevndøgn? De fleste kulturer har en slags feiring av innhøstinga avhengig av breddegrad. Rikdommen vi får fra jorda. 
Unger her i landet kaller det høstferie. Mange menn kaller det elgjakt (litt fleipete sagt). Dagen eller tida markeres ikke lenger på tydelig vis, slik som vikingenes blot. Jeg vil gjerne ha tilbake en markering av dagen! Trenger ikke blote, men markere! 

Personlig er høstjevndøgn en viktig dag for meg. 
Det var den første skikkelige sjamanistiske seremonien jeg deltok på, og det var en sterk opplevelse. 
Jeg har alltid hatt et fantastisk forhold til vintersolverv. Dette er fortsatt en viktig dag for meg, men jeg må innrømme at høstjevndøgn er en god nummer to. Rett og slett fordi jeg er så glad i høsten! 

Å sitte ved bålet en kveld i september... Med kjølig og rein luft, fukt i bakken. Vi vet at vinteren er rundt hjørnet. Sjøl om årstidsforvirringa blir større og større år for år nå, null snø før januar og tropevarme i april. Hjælpes. Godt det fortsatt bøtter ned på høsten, det er som det skal være.
Men uansett, trivselen jeg føler rundt denne tida er veldig .... eh, hva skal jeg kalle den?
Rund! Den er rund! 

Vi skal ha en liten markering av høstjevndøgn her hjemme nå fredag eller lørdag. 
Sjamanistisk forbund har en samling i Finnskogen, men slik som helsa mi er om dagen så klarer jeg ikke så mange timers kjøring. Har nevnt det til noen venner. Blir mest sannsynlig på lørdag, værmeldinga ser grei ut. 

Om du har lyst til å bli med så send meg en melding :-) 
Det blir ingen full seremoni, men både bål og chaga er med. Og tromma. 

God klem til alle <3 

 

#alternativ #sjamanisme #høstjevndøgn 

Min sterkeste reise.

For en del uker siden hadde jeg en veldig sterk opplevelse under en seremoni.  Jeg har ikke vært klar til å dele den på bloggen før nå. 
For å si det med en gang: Det er for meg revnende likegyldig om dette er noe i min egen fantasi eller om det er en transeopplevese. Uansett årsak til opplevelsen så fikk jeg avslutta noe som har gjort vondt i mange år.


Dette er et gravskip fra ca år 815. En veldig spesiell stemning å være ved.

Jeg var med på en seremoni som kalles åndebåt. Noen ganger åndekano. 
Da sitter deltakerne på rekke og rad, forma som en båt. Man har hele tida fysisk kontakt med personen foran seg. 
Seremonien kan vare ganske lenge, og er fysisk slitsom. Trommene går, og man beveger seg i takt. Svetten kommer, og de kroppsdelene man har vondt i begynner å rope. 

Min forrige opplevelse med åndebåt var sterk og riktig. Nødvendig. Denne ble enda kraftigere.

Båten ror til et spesielt indre sted, der man møter noen man har et bånd til som man ønsker å gjøre noe med. 
Noen ganger vil man bryte båndet, ta tilbake det man ga bort og som den andre har beholdt, og gi fra seg det som henger igjen. Andre ganger vil man møte noen man savner for å styrke båndet. Målet er uansett å bli klar til å gå videre. 

Vi rodde på en måte "motsatt", at jeg satt med ansiktet mot bestemmelsesstedet. Jeg så øya komme nærmere og nærmere. Og jeg så hvem som sto der og venta på meg. 

Da jeg vokste opp tenkte jeg aldri at jeg ikke skulle ha barn. Det å få barn lå inn i framtida, men var uansett så naturlig og selvsagt at jeg aldri stilte spørsmålstegn ved det. 
Fem ganger skulle jeg oppleve å kjenne at noe skjedde, for så å miste barnet. Første gang var for så vidt med vilje, jeg ønska ikke å få barn med han jeg var sammen med da for 25 år siden. I følge legene hadde det ikke gått uansett, men jeg følte de sa det for å trøste meg. Vet ikke. De sa det var noe galt, men uten å fortelle hva. 
De neste fire tok farvel av seg sjøl. En utenfor livmora og tre døde inni der uten å komme ut. 

På stranda på øya sto det fire skikkelser tett sammen, og en litt lenger unna. Jeg skjønte at det var "mine". 
Om jeg sa "NEEEI" høyt eller bare ropte det inni meg er jeg usikker på. Mannen min, som også var med, sa seinere at han ikke hadde hørt noe. 

Vi rodde til land og jeg gikk ut av båten. Inn på stranda. En lett vind i håret, lukta av sjø. Jeg sank til knærne og fikk fire små i armene. 
Dette var min mulighet til å gi slipp, bli ferdig med smerten og savnet, gå videre. Men også å la dem gå videre.


Alle har sin beskyttelse. Om det er den kristne Gud, om det er Allah eller Odin, om det er seg sjøl eller forfedrene... Det er opp til hver enkelt. Ha med seg det en finner styrke i. Jeg må bare aldri glemme at den sterkeste jeg har med meg er meg.

Jeg så barna slik jeg (innbiller meg at jeg) hadde sett dem om de hadde fått bli. En gutt sto på litt avstand foran en slags grotte og var helt stille og rolig. Så eldre ut enn de andre. Jeg så at to av barna var tvillinger, en gutt og ei jente. Skjønte raskt at de var med mannen min :-) 
Men da gikk jo ikke regnestykket opp! Hvor var den siste? 

Jeg fikk beskjed om at hun hadde gått til "venterommet" fordi hun allerede hadde valgt sine nye foreldre. 
Og det var her jeg stussa, for dette med at barn velger sine foreldre har jeg faktisk ikke trodd på! Så jeg satt midt i min egen opplevelse og ble lært noe nytt :-D 
Hun var klar til å gå videre. Og det var disse fem også. De ville bare ta farvel med meg. 

Hver eneste celle i kroppen verka så det skreik! Det var rein og skjær smerte, men jeg visste at det var nødvendig. For både meg og dem. 
Jeg retta meg opp, pusta dypt og sa "jeg er klar, det er greit", og så kom gråten veltende igjen, fullstendig ustabil. 
Sånn holdt jeg på en stund, men tok meg sammen siden jeg visste at tida var knapp. Om litt måtte jeg tilbake i båten og dra hjem igjen, og de skulle videre til sine nye liv. 

Gutten som sto på avstand så på meg og sa "du kjenner meg igjen når du møter meg". Jeg følte at dette var fra den første graviditeten. Han holdt på en måte avstand. Det var jo ikke han som var uønska, det var situasjonen. Jeg har ofte sagt at det var det eneste rette å gjøre, men sjøl om det var rett så var det jo fortsatt vondt! Det er ingen lett avgjørelse, uansett hvordan man snur og vender på det. 

Uansett, vi så på hverandre lenge. Øyekontakt. Jeg så det mørkeblonde håret, de store øynene som var BLÅH! og den litt lange nakken. Jeg forsto det slik at han kommer til noen venner, eller i familien. 
En annen tanke jeg fikk var at han allerede har kommet, og det var derfor han måtte holde avstand. Men det føltes mest som om han var mer enn klar for å gå videre og derfor holdt avstand både fra meg og de "irriterende småsøskna sine"... 

De fire andre var høyt og lavt. Mye lyd! Mye klemmer. Jeg holdt dem hardt inntil meg. Gråt i håret, smilte mot alle. Jeg følte at jeg ble gitt en unik mulighet ved å få møte dem. At jeg endelig skulle få noen svar. 


Klar til å dra? Eller kommet hjem med nye historier? Begge deler :-) 

Og svarene kom. 
Det var spesielt tvillingene som var aktive med informasjon. De to andre jentene var stillere, men holdt fysisk kontakt hele tida. En hånd i min, en panne mot armen min. Et lite smil som ligna på folk jeg kjenner. 
Tvillingene holdt egentlig aldri kjeft... Babla i munnen på hverandre, lo og hoppa og leika. 

Jeg spurte "hvorfor???" 
Hvorfor skulle jeg aldri få beholde noen av dem? Hvorfor skulle jeg oppleve smerten gang på gang? Hvorfor skulle jeg få håp bare for å få det revet fra meg igjen? 
Det satt mange gamle følelser der. Følelser jeg hadde glemt jeg hadde. Følelser jeg hadde ignorert i årevis. 

Jeg fikk beskjed om at grunnen til at jeg aldri ble mamma i dette livet er fordi jeg er født 7-8 år for tidlig. 
Det har ført til at kroppen min på en måte er prematur, noe som igjen har gitt meg alle disse sykdommene jeg sliter med hver dag. 
Naturen har en enkel (og til tider brutal) måte å ordne opp i ting på. Har man dårlige gener eller sykdommer som er arvelige så er sjansen større for at man ikke får avkom. Og vi mennesker er dyr. Naturen sjøl stoppa meg.

Jeg fikk beskjed om at det aldri var meninga at jeg skulle få noen barn. Det var ingenting jeg kunne gjort annerledes. Også gutten i bakgrunnen hadde en bestemt vei, og det var ikke via meg. 
Akkurat den tanken var veldig viktig, at jeg ikke kunne gjort noe annerledes. Årevis med skyldfølelse slapp taket. Jeg kommer nok alltid til å forbanne at jeg var så dum å røyke, og ikke klarte å slutte alle gangene. 
Men det var på en måte tanken "gjort er gjort" og beskjeden om å slippe taket som var det sterkeste. 
Å gå rundt med skyldfølelse så mange år etter skader faktisk bare meg sjøl...

Naturen stoppa alle mine forsøk på å få barn. Og ved å gjøre det så korrigerte den det som hadde skjedd da jeg kom for tidlig inn i verden. Var det en feil som gjorde at jeg ble født før årene mine? Nei. Jeg forsto det slik at ved å la meg bli født før jeg skulle, og så stoppe alle tilløp til videreføring, så korrigerte naturen noe som ellers hadde blitt feil. 
Det var en del av en større plan, for å si det slik.

Trommene fortalte at det var på tide å gå tilbake i båten. 
Jeg klemte og gråt og strøk kinn og rugga i hår. Til slutt slapp jeg taket og tok et steg bakover mot båten. 
De sto stille og så på meg. Det var en rolig og behagelig stemning, som et respektfullt farvel. 


Et veldig illustrerende bilde. Her sitter jeg midt i et gravmonument fra rundt år 1000. 
Det er mange steiner forma som en båt. 

Hvert steg jeg tok mot båten, alle uten å snu meg vekk fra dem, gjorde vondt. Hjertet mitt føltes som om det skulle revne, jeg hørte kun støy som brumming og spraking i ørene, tårene gjorde synet uklart. Hver gang jeg satte foten ned bak meg forplanta det seg drønnende gjennom kroppen, som å bli trampa på og knust. Som å få gravd ut betennelse fra et sår! En skarp smerte som satt i lenge.

Jeg satte meg i båten. Tok tak i årene. 
De fire snudde seg og gikk oppover, mot fjellet på øya. De gikk i den hvite sanda og var stille og rolige. Tvillingene holdt hender. 
Han siste sto like rolig foran grotta. Så snudde han seg og gikk inn. 
Nå skulle de også gå videre. Nå skulle de få velge nye familier og få livet. Det var ikke bare jeg som var klar. De var også mer enn klare. Og ikke minst var det flere familier som var klare til å ta imot dem.

Da vi rodde til øya så jeg den hele tida. Det gjorde jeg også på returen.
Og jeg kan med hånda på hjertet si at dette er den viktigste hjemreisa jeg har foretatt noen gang. 

Hvert tak med årene førte meg litt lenger unna. De første takene var seige og vanskelige, som å røre i graut. Som om jeg ikke ville dra, men gjorde et halvhjerta forsøk likevel. 
Etter hvert gikk det lettere. Jeg kjente at hvert eneste rotak var mitt
Det var jeg som valgte å ro. 

Som jeg skrev i starten, så er det for meg likegyldig om dette er fantasi eller (en alternativ) virkelighet. 
Årevis, to og et halvt tiår, med smerte, savn og skyld fikk slippe taket. 

Etter at vi hadde "landa" var jeg ganske rolig. Etter seremonier deler vi ofte opplevelsene vi har hatt. Jeg er takknemlig for at jeg er i den gruppa. Å være trygg nok til å dele reisa mi, historien min. Å vite at jeg har den tida jeg trenger til å dele, til å finne orda som trengs for å utdype. For å avslutte reisa. 


Jeg er også takknemlig for at jeg kan smile og le midt i sorg og savn. 

På vei hjem sa mannen min at vi trengte å snakka etter at vi kom hjem. Og igjen føler jeg enormt med takknemlighet! 
Tenk så heldig jeg er! Mannen min hører, forstår og aksepterer. Å kunne dele denne opplevelsen med han var faktisk siste del av reisa. Jeg hadde i alle år vært veldig fokusert på at det var jeg som mista, men han var jo der han også... Han kjente, i følge seg sjøl, ikke på savn, men han så mitt savn. Han så mitt håp bli knekt. 
Vi satt i flere timer og snakka. Takk <3 

Etter at vi mista siste gangen stoppa mye opp. Han og jeg fjerna oss på en måte mer og mer fra hverandre. Jeg var livredd for å bli gravid igjen, siden jeg hadde fått beskjed om at det ikke kom til å gå. 
Så jeg bestemte oss for å ikke få barn (bevisst ordvalg). Rett etter kom tidlig overgangsalder (som viste seg å ikke være overgangsalder likevel, men hormonforstyrrelser pga stoffskifte og feilmedisinering, en annen historie...) og det var for seint. 
Det var i november 2009. Drøyt sju år seinere klarte vi endelig å våkne av dvalen, nummenheten.
Vi tok tak i oss sjøl. Redda oss. Nå har vi resten av veien foran oss. 

Det blir ingen barn i dette livet. Jeg lurte fælt på dette i mange år, for jeg ble spådd tvillinger, men det var jo ikke rett kropp for slikt jeg hadde fått utdelt. Å møte disse var en enormt sterk opplevelse. Veldig spesielt, og veldig frigjørende. 

Helt ærlig, jeg hadde allerede akseptert at jeg ikke får barn denne gangen. Det høres kanskje rart ut siden jeg hadde denne opplevelsen, men det er sant. Det er helt greit! 
Det å få barn er andres oppgave. Jeg skal noe annet. 
Det har vært et lite stikk av og til. Når barnløse, jevnaldrende venner som har slitt lenge med å få barn endelig har klart det. Bittersøt glede. Når jeg ser neste generasjon glede seg over tilskudd. Jeg vet at alderen tok meg igjen og det er for seint å gjøre noe som helst med temaet. 
Da stikker det bittelitt. Ikke et savn, og ikke misunnelse! Men en følelse av at jeg har blitt holdt utenfor. At jeg har blitt holdt på en armlengdes avstand fra noe veldig, veldig viktig og fint. 
At jeg aldri skal få være med.
Så går det over.

Jeg føler det å kjenne på savnet og sorgen igjen (og nå samla), har gjort meg sterkere. Jeg merker at jeg gleder meg på en annen måte over historiene til venner og familie. Jeg ser bilder av barn på en annen måte. 
Jeg har vel alltid behandla barn som personer, ikke som babyer og unger. Det tror jeg venner og familie kan skrive under på. Jeg er tante til mange. Dessverre har jeg vært slapp med kontakten, men når vi møtes så er jeg så vanvittig glad i dem at jeg egentlig bare vil klemme og smile. 
Nå får tantebarna mine egne barn. Jeg får møte nye generasjoner, nye spennende mennesker. 

Naturen er fascinerende <3 


Jeg ønska å avslutte dette innlegget med et bilde av et av kraftdyrene mine, ravnen.
Båter følges alltid av fugler, det være seg hav eller elv. 
Jeg hadde ravnen min og hegra mi over meg da jeg kom tilbake fra reisa. De var der på avstand hele tida. Trygghet.

Haugamåne og reinmåne, om en spesiell åpning og to trommereiser

Haugamåne, et ganske nytt navn på fullmånen i september. 
Navnet henspiller på haugfolket, også kalt "småfolk", "gråfolk", noen steder "alver" og "vetter". Det varierer rundt om i landet, men de finnes overalt. 

Jeg kaller de alver. Ikke Tingeling-typen, de er det få av. Men alvene bor i hauger og omtaler seg som "Elver" (ref. stedsnavn som Elverhøy o.l.) 
Trivelige karakterer så lenge en behandler de greit. Om du er heldig og ser de så si hei :-) Jeg har alltid hatt et godt forhold til elvene. 

Før jeg forteller om resten vil jeg bare nevne at jeg gikk hele dagen og var redd. For noe. Gudene/fuglene vet hva. Men jeg var redd. Klump i magen-redd.

Nok om det, tilbake til seremonien og trommereisa. 

Det starta med at vi åpna det hellige rommet, ved å vende oss mot retningene. 
Vi vendte oss mot øst og seremonileder åpna. Jeg så den ene figuren etter den andre fly inn over skogholtet på andre sida av elva. Det var fugler og griffer og drager og andre "ting" med vinger. De flomma mot oss.
Vi vente oss mot sør og det ble åpna. Fra sør kom det folk. Forfedre, framfedre, jotner og troll. Folkelignende figurer. 
Fra vest kom haugfolket, og nyttedyra i jorda. Småormer, biller, maur og mark. 
Da vi sto mot nord skjedde det først ingenting. Men på siste trommeslaget kom flammene veltende mot oss. 

Jeg har aldri hatt en slik opplevelse ved åpning før! 

Vi gikk raskt over i seremonien for haugmånen. Da ble haugfolket feid ut av sirkelen vår, de måtte vente utenfor imens. 
Dette likte de IKKE! Spesielt gamlefar sjøl var egentlig ganske fornærma, men også nysgjerrig på hva som kom etterpå. 
Jeg føler helt ærlig ikke at jeg skal delta på denne seremonien flere ganger, det føltes ganske respektløst. 

Uansett, etter at de sto på utsida starta trommereisa. Målet var å jorde seg best mulig. 

Ofte med jordingsreiser så går turen ned i jorda, men denne gangen ble jeg sittende. Umiddelbart begynte jeg å klø noe vanvittig under føttene, spesielt venstre fot (fortid, følelser, minner). Jeg følte det kom røtter opp og slynga seg rundt beina mine, men jeg satt ikke fast. Røttene var beskyttende, ikke fengslende. 
Jeg så noen få dyr og noen få farger. Klumpen i magen roa seg, jeg pusta godt. 
Det skjedde ikke noe spesielt i denne reisa, bortsett fra at jeg ble godt jorda. Som målet var. 

Vi kom tilbake, og delte. Så ble haugfolket feid inn igjen i sirkelen. To av de yngste gikk under teppet mitt, han ene la seg pent ned ved albuen min. Jeg hadde to tepper, det var luksus! Gamlefar kom sakte inn igjen, måtte støttes litt. 

De kunne ikke forstå hvorfor de skulle holdes utenfor under en seremoni. De hørte og så alt fra utsiden. De, som er de mest jorda av omtrent alle vesener, ble utestengt under en jordingsseremoni? 
Hvorfor denne dramatikken? Hvorfor ikke samarbeide med de? 
Ja, om man går imot dem eller er respektløs så vil de reagere. Dette vet vi. Så hvorfor jage dem? 
Jeg skjønner ikke denne seremonien. Kommer til å sende en mail eller ta en prat med noen om det. Sa ikke noe der og da, følte jeg måtte få det til å synke inn først. 

Uansett, vi gikk videre til Reinmåneseremonien. Kortversjonen ble å ta en liten trommereise til "den hvite reinen", Gabba fra den samiske skapelsesmyten. Det er en nydelig historie som jeg håper alle får fortalt på rett måte fra rett person! 

Vi skulle ha med en gave til reinen, og få en oppgave. 
Denne reisa ble litt mer aktiv for min del. 
Jeg dro opp på skyene med den hvite reinen. Både enorm og normal i størrelsen, men veldig fluffy! Sååååå myk! 
Vi stoppa og jeg satte meg ned. Den la hodet sitt i fanget mitt. 
Rundt oss trava de andre reinene, rundt og rundt oss i sirkel. Saktere og saktere. 

Jeg hadde egentlig bestemt meg for å gi salt til reinen, men da den lå der med det myke hodet i fanget mitt ble det til at jeg sang for den.
Strøk den over mula og sang rolig. 

Jeg fikk en klar oppgave, som ikke overraska meg. 
Dra nordover. Når jeg kan. Finn et tre som ikke lenger er et tre og grav i jorda der. 

Vi lukka sirkelen siden enkelte måtte reise tidlig. Så tromma vi, lenge! Det er alltid fint :-) 

Neste seremoni blir min egen her hjemme. Høstjevndøgn. Sjamanistisk forbund har en seremoni oppi Finnskogen, men det blir for langt for kroppen min å reise, da får jeg smerter i hele kroppen i lang tid etterpå. 
Men vi tenner opp bålet her hjemme og finner tromme(r) og chaga :-) Er plass til flere!

Fullmåneseremoni i kveld


Sjøl om fullmånen var i går, så ble den feira i kveld på Rånåsfoss. 

Vi var åtte stykker, helt jevnt fordelt mellom "kællær og kvennfølk". 
Masse god tromming, fine trommereiser (disse kommer jeg tilbake til i eget innlegg i helga) og god jording. 
Dette var en veldig nødvendig kveld for meg.


Det var noen her også :-) 

Første trommereisa hadde fokus på jording og den andre på gaver, svar og oppgaver. 

Om ei drøy lita uke er det høstjevndøgn. Det ser ikke ut som om vi får vært med på noen seremoni, så jeg tenkte jeg skulle arrangere sjøl her hjemme. 
Er det noen som vil delta, tro?

 

Ønsker alle en nydelig kveld! Gå ut og se på månen om den er synlig, hun er STOR og VAKKER <3 

 

Magefølelse og signaler

I går opplevde vi det igjen, varsellukta som ber meg passe på.

Vi var på kirkegården i Asker rett før midnatt. Min manns foreldre, som begge ligger der, hadde hatt bursdager, noe vi markerte med lys og røkelse.
Hjemover er det både mørkt og langt, vi bor jo på landet :-)

Jeg kjente først en kraftig lukt, den kom som kasta på meg. Som vanlig lukta av råtne appelsiner. Den jeg forbinder med mamma, at hun varsler meg, gir beskjed om at jeg må følge med en stund og være forsiktig.
Og rett etter kom en litt annen versjon av den lukta. De kom så tett på hverandre at jeg først lurte på om det var en og samme lukt som bare hang i lenge, men jeg skjønte at det var to forskjellige. 

På vei inn i den mørkeste vegdelen sa jeg fra til mannen min at jeg hadde kjent lukta to ganger, og ba han om å ta det med ro. Han var sliten, det er stigende måne og det er elg i området, så det er logisk å ta det med ro da.
Han la farta til rundt 70 i stedet for drøye 80.

DER! var rådyret! Vi bråbremsa så det skreik, varselblinken kom på av seg sjøl.
Det kom seg litt forvirra videre på veien sin, hoppa bortover. Et nydelig rådyr! Så ganske ungt ut, veldig varm farge. 

Og bare et par hundre meter seinere bremsa vi igjen, for der sto elgen rett ved veien. Den sto rolig og spiste, men det er jo ofte flere elger sammen så greit å dempe farta. 

Dette er langt fra første gang jeg har kjent lukta og ting har skjedd. Det gikk veldig bra denne gangen, til og med pakka med blåbær i baksetet holdt bråbremsen og det ble ikke noe søl :D Og både rådyr og elg(er) fortsatte natta si.
Det verste som kan skje om vi tar hensyn til varslene er at vi kommer noen minutter seinere hjem. Så hvorfor ignorere? 

Og til dere som lurer på om det er skummelt på en kirkegård ved midnatt: Nei.
Der er det veldig få. Både levende og andre. De holder seg andre steder.
Å gå på en kirkegård seint på kvelden eller natta gir en egen ro, rom for å puste og ta seg tida. 

I dag var vi på vikingmarked i Lillestrøm og handla litt forskjellig. Kommer vel noen bilder etter hvert :-) 

Ønsker alle en nydelig søndag!

Nymåne i kveld

Bare minner om nymånen!

Har du noe du vil starte med, planlegge eller ønsker å fokusere på? 
Now's the time :-D 

 

Hvorfor ser og hører enkelte ting som "ikke er der"

Siden jeg var barn har jeg både sett og hørt (og møtt) ting og personer som beviselig ikke er der.
Hvorfor er enkelte av oss slik?

Jeg er såpass åpen at jeg ikke utelukker muligheten for at alt dette er fri fantasi, men jeg tror personlig det er helt andre krefter i sving. 
 

Tenk deg energien din som en bølgende linje. Når du er energisk og i godt humør er linja høyt oppe. Når du har lite energi, er sliten, sjuk eller i dårlig humør er linja langt nede. Som regel befinner vi oss et sted i midten.
Slik ser jeg din energi, slik ser jeg min energi, slik ser jeg energien til alle som eksisterer i «den vanlige verden». Vi er på vår egen frekvens. 

Her er et bilde som viser høy og lav frekvens, samt høy og lav amplitude (svingninger)


Bilde fra nett, bbc.com

 

Tenk deg så at de som har gått over til den andre sida har akkurat det samme, men på en annen frekvens og med andre svingninger.
Og tenk da denne muligheten: Når de er på bunn, så overlapper det stedet der vi er på topp.
Da kan det skje møter mellom verdenene. 


En veldig enkel framstilling, men det gjør kanskje poenget mitt litt tydeligere :-) 

Noen ganger er forbindelsen selve stedet, andre ganger er det selve personen. Noen ganger begge deler. 

Men hvorfor noen og ikke alle? For meg er dette en helt naturlig del av min hverdag, at jeg f.eks kan gå forbi et hus og se en person inne i huset. En person jeg vet ikke bor der, en person jeg forstår ikke er i live. 
Det betyr også at dette er min virkelighet. Og at jeg dermed ikke har noen som helst forutsetning for å forstå hvordan det er å ikke se disse tingene. 
Så når personer jeg møter ikke tror meg fordi de aldri har sett eller hørt noe som helst, så er det deres virkelighet. De har ingen forutsetning for å vite hvordan det er å se dette. 
Du må se for å tro. Og sjøl da er det trøblete for mange. Og ser man ikke så er da det greit også. 


Det er bare meg :-) 

Så tilbake til dette med frekvenser. Når jeg ser auraer så ser jeg farger, frekvenser og svingninger. Og hver enkelt person har sine. I et rom med mange mennesker kan det i perioder bli ganske fullt, spesielt om det er frekvenser som "kræsjer" med hverandre, som gir et atonalt uttrykk. 
Frekvenser og svingninger gir altså et slags musikalsk uttrykk, for å si det på den måten. Kall det gjerne en radio :-) 

Men nå; Viderefør tanken om at hvert menneske har sin frekvens (mange ligner, men det er ikke poenget). 
Jeg tror at enkelte av disse frekvensene har lettere for å ta inn "kanaler" enn andre. Barn er greie eksempler der, de er i lang tid helt åpne for alle kanaler og tar inn både det ene og det andre. Dette stenges av i 5-8-årsalderen. 

Det er, for mange merkelig nok, to hovedgrupper av personer som ser og hører. 
Det er personer i balanse med seg sjøl, som har det bra og er på et godt sted i livet. 
Og det er personer som virkelig ikke har det bra, som sliter. Ofte psykisk. 

De som ofte sliter mest med å høre og se er de med psykisk sykdom. Depresjon, angst, psykose, mani osv. Hjernen tar inn så enormt med informasjon, og også slikt som jeg snakker om her. Personene som lever i dette vet at ikke alt de opplever er reellt, og blir ofte veldig frustrerte og stressa når inntrykkene blir for mange. For de sliter med å skille hva som er virkelig og hva som er fantasi. Egentlig litt feil ordbruk av meg, siden alt hjernen vår til enhver tid forteller oss, faktisk er virkelig... Men når man får inn slikt i en periode der man vet at man er "feilinnstilt" så blir man usikker på alt. 

OBS: Jeg er ingen psykolog eller har store kunnskaper om psykisk sykdom. Jeg snakker her kun av egen erfaring (angst, depresjon, traumer, bipolar light osv), og basert på samtaler jeg har hatt med andre i lignende situasjoner. Folk som har gått gjennom sine egne helveter.


Eksempel på sted med enorme energier. Fyrkat i Danmark. Kalles en "borg". Jadda. Jeg tviler. Men det er meg.

Som sagt er det disse to hovedgruppene som ofte (etter min erfaring) tar inn mest. Det er jo flere som tar inn, jeg påstår ikke at disse to er de eneste. 
Men min erfaring (igjen) forteller at de som faller utenfor disse to gruppene oftest er de som blir mest påvirka, på en dårlig måte, i hverdagen. 
De som ikke pleier å se. De som flytta til en gammel gård der det rusler en bonde omkring og skremmer vettet av folk og dyr. De som plutselig får besøk av ei oldemor de ikke har møtt. De som har kjøpt en gjenstand og alt i huset forandrer seg etterpå. 
Altså de som tar inn dette uten å ha ønska det.

Drømmer forandrer også frekvensene vi er på. Da endres også hva vi tar inn. 
 

Noen tanker om temaet? Som har opplevelser de ønsker å dele? Som er uenige med meg? 

 

Tatoveringer: Kraftdyr og binderune

Nå ble hegra mi ferdig. Kraftdyret.

Den har fulgt meg i mange trommereiser og meditasjoner, drømmer og tanker. Min første trommereise med sjamanistene skulle tas til underverdenen. Hegra kom og henta meg og dro meg RETT opp til oververden :-) 

Hegra skulle være blå. Veldig blå. Og det har den blitt :-) 
Etter hvert har jeg planer om å fylle ut mer rundt den, men det får bli i løpet av høsten. Det kommer jo også flere motiver, og de skal passe i hverandre. 

Binderuna er rett under hårfestet på høyre side. 
Det er en kombinasjon av runene Raido, Ehwar og Anzur, sammen med forsterkere og måne. Den står for et navn jeg har sett og hørt på meg sjøl i et tidligere liv. 
Overraskende nok, akkurat den runa var totalt smertefri å tatovere. Ikke det at jeg er så plaga med smerter i alle fall den første timen eller to, men vi snakker fullstendig fravær av smerte. Klødde ikke engang!

Det var godt å få hegra hjem :D 

Sjamanistisk årssamling 2017

Den vakre Gaiagården i Sverige ble vennlig invadert av medlemmer og interesserte den midterste helga i juni i år.
Fra åpningsseremonien på fredag og til avslutningsseremonien på søndag var det nydelig energi, herlige humør, bevissthet og prat, samvær og egentid.


Jeg gikk en tur i skogen, på en røkelsesfull liten sti. Der hørte jeg tromming og sang! Gjøken hadde flydd sin vei.

Jeg sitter igjen med noen store inntrykk. 
De engelske druidene! 
Styrken i den samiske tradisjonen! 
Hvor deilig det er å BRÅKE!!!!
Gleden over å være fri!
Venner!
Og knott. Mye knott.


Fredagsmiddagen var det Entreknott på menyen, da all maten var dekka av svarte prikker. Vi pepra litt ekstra godt så det var vanskeligere å skille ut knotten, så gikk det greit. Lørdag kjøpte vi disse fiffige hettene. Funka! 

Åpningsseremonien var sterk og vakker. 
Ved hver himmelretning sto en og åpna. Det var forskjellige måter å gjøre det på. Fra Nepal fikk vi sang. Fra England fikk vi druidenes vakre og lekne syn på livet. Fra Belgia fikk vi ro og styrke. Fra Finnmark fikk vi føle kraften i Gabba (den hvite reinen). I tillegg sto det en samisk sjaman og vokta inngangen. Der var det mye styrke. 

Gubben og jeg deltok ikke på så mange seremonier. Litt fordi vi ikke ville ha "overdose", litt fordi vi prata oss bort med flere av de herlige folka der, og litt fordi informasjonen om programendring gikk oss hus forbi.


Kan'ke huske alt heller!

Men vi fikk da med oss en seremoni hold av de engelske druidene. Britisk humor på sitt beste :-) Det skulle synges og ropes! Livet skulle feires! 
Forfedrene skulle være med, og de måtte man rope til. Såpass må det være. Flere av de levde før høytalerens tid.
Vi ropte og sang, vi dansa slangedans og hoppa over bålet. 

Og vi fikk delta på samisk feiring av sommersolverv (prematurt). 
Også der skulle det ropes! Jubles! Joikes! Danses! 
Vi fikk lære mer om de samiske skikkene og troen. Og vi fikk reise en liten tur. 
Jeg har i lang tid ønska å delta på en samisk seremoni, og det ble veldig nært det jeg håpa på! Sterkt og fint.


Fra den samiske seremonien. Alle plukka blomster og la i ring rundt bålet. Over bålet hang en krans som symboliserte røykhullet i lavvoen. Dette var åpningen forfedrene trengte for å komme inn til oss. Etter seremonien ble blomstene lagt på bålet. 

Det ble også holdt flere seremonier (som sagt, vi fikk ikke med oss så mye), og jeg har valgt å ikke ta så mange bilder under seremoniene vi var med på. Skulle vel strengt tatt ikke tatt noen bilder...

I august er planen å holde en seremoni hjemme hos oss, en Åndebåt (åndekano). 
Da trenger vi folk! Så om noen er i Aurskog-Høland siste lørdagen i august og har en femtilapp for å dekke seremonileders reiseutgifter og slikt, så bli gjerne med! Man bruker pust og bevegelse for å foreta en indre reise, men man gjør dette sammen med mange andre. 
Seremonien blir utendørs. 
Dette er ikke helt banka på kalenderen ennå, jeg  kommer tilbake med mer info nærmere tidspunktet.

Her er litt flere bilder! 


Nissen som vokta plassen vår :-) 


Alle elementer representert :-) 


Etter den samiske seremonien la røyken fra blomstene seg tett i skogen. Trolsk og vakkert. 


Gubben på tur :-) 


Det hellige bålet 


Gubben måtte også huske litt :-) 


Ei rolig elv rett ved teltplassen. Altså knottens fødested.


En svensk blomstereng med lykkelig, norsk kjerring :-)  

Sjamanistisk årssamling til helga

Gleder meg veldig til førstkommende helg. 
Da samles Sjamanistisk Forbund på Gaiagården i Sverige for en helg med feiring, seremonier og fellesskap. 

Vi skal bo i telt, det blir uvant... Tror ikke jeg har bodd i telt før :-) Jaggu på tide?! 
(Det er allergiene som har holdt meg unna slikt, føler jeg tar en skikkelig sjanse nå. Vanskelig for de som ikke har slike allergier å forstå hva dette gjør med tryggheten i hverdagen, det er langt fra så enkelt som å tenke "det går bra!", for det er MYE som må legges til rette.)

Uansett, jeg er spent og nysgjerrig. Skal prøve å ta masse bilder og filmer :)

Fullmåne i kveldKveldens seremoni ble flytta fra det vanlige stedet, og det ble bålpanne i stedet for det vanlige bålet. 
Vi var seks stykker i surværet. 
Gode folk, varme energier, en god kveld <3 

 

Nå skal jeg legge et par ting til rens i vinduet, måneskinn på det. 
Så skal jeg legge meg sjøl.

Reisetips i påska: Trommereise til tidligere liv!

Jeg har vært på kurs i helga, der trommereiser bl. a til tidligere liv var en del av pakka.

Mye info (sliten i toppen...), mye sitting og ligging (sliten i ryggen) og mange nydelige folk (jeg er fylt opp av gode inntrykk som veier opp for toppen og ryggen)

Under en trommereise til tidligere liv fikk jeg opp et navn som jeg skrive inn her, jeg ønsker ikke å glemme det.

Theoidin Erdann (uttales med kort "e" i fornavnet og en litt slæpp "d" i etternavnet). 
Jeg så skrivemåten Þidén Eórðeànn, men er litt usikker. Kan ha vært Þédin eller Þóden

Føltes færøysk.

Noen som får noen tanker? 

Jeg så meg sjøl som gammel mann, ung jente som het noe lignende Angunn, men ble kalt Margunn etter at hun døde og folk kalte henne mare. Hun var dønn lik meg av utseende, da jeg var 18-19.
Jeg så meg sjøl som en guttunge (full av en viss en), og jeg så meg som en utenomjordisk sjel. Jeg vet at jeg var enda flere, men glemte å se meg sjøl.
I tillegg så jeg (som Angunn) en ganske stor kule av mørkt treverk, med nydelige utskjæringer. Den føltes russisk i stilen. 

Det var en annerledes reise!

Oppdatering:

Har funnet ut et par ting:
Eorδan er et gammelengelsk navn på jorda... Uttales ganske likt "ierden"  
Eordaea var også et kongedømme i Makedonia rundt 2000 år før Kristus, et område med kraftig innflytelse av grekere. Jeg var ikke overbevist om den greske linken, men noen av bokstavene ligner veldig så jeg sjekka litt til. Skal lese mer på Wiki.

Fornavnet, for å kalle det for det, sleit jeg lenger med. Ikke noe som ligna på Þidén, verken med norrøne eller greske bokstaver. 
Så tenkte jeg, "skriv navnet med Th i stedet for Þ.
Thaiden/Thaidien betyr "Undersøker" og "Mot", sånn rent numerologisk, men jeg var mer ute etter meninga med navnet. 

Google foreslo skrivemåten Theodén. Ikke han fra LOTR, men navnet det stammer fra igjen: þeoden Som betyr "hersker".
Jadda. 
Jordas hersker. 

Slår meg til ro med denne tolkninga nå i kveld, skal gruble mer både på reisa og navnet.

 

Langt mellom innleggene

Nå er det lenge siden forrige innlegg.

Jeg har en slags "alternativ-tørke", der jeg trenger litt tid til andre ting, og i tillegg tok vi farvel med hunden vår gjennom åtte år her på tirsdag denne uka. 
Han er dypt savna <3 

Det var rett å gjøre, men jeg føler ikke for å skrive så mye nå. 

Kommer sterkere tilbake. 

Her er noen bilder av gullet!

Gi en ekstra klem til pelsterapeutvennen din <3 

Gårsdagens fullmåne

I går var det fullmåne igjen. Jervens måne. 
Den ensomme, streiferen, jegeren, den hemmelige...?

Eller den som klarer seg, overleveren, den som ser muligheter?

Vi fokuserte på den siste :)

 

De siste ukene har mannen min og jeg tatt litt tak i ting. Vi hadde sklidd en del fra hverandre og delte lite av hverandres liv. 
Siden jeg har holdt på med mest forskjellig ble det slik at han nå tar mer del i det jeg driver med.

I går dro vi først ut i skogen med bikkja, så dro vi og trente, før han ble med meg på fullmåneseremoni på Rånåsfoss.


"Garrrglarrrgh" sier dragen ...


Det var fint å dele dette som har blitt så viktig for meg :-) 


Nydelig <3 


Han tok et par bilder av meg ved bålet, dette synes jeg var koselig :-)


Bålet brøler :-)

Trommereisa ble en fin opplevelse. Annerledes. Som regel stormer det på med bilder og inntrykk, denne gangen var det TOMT.
Ikke noe.
Før det plutselig kom ett eneste bilde, og så tomt igjen.
Helt mot slutten fikk jeg et tydelig bilde. Jeg så Fønix bak ilden, med beskjed om å gå mot den. Mot ilden. 
Ilden er ikke farlig, jeg kan møte den med min egen. 

Metaphorically speaking, selvsagt ;-) 

Vi reiste hjem og spiste middag. Han har også lagt om kostholdet, og ville overraskende ha fisk (noe han har hata i alle år). Ble snadder! 
I dag reiste vi på spa og slappa godt av noen timer. 


Åtte minus i lufta, pluss femogtredve i vannet. Perfeksjon!
 

Helga har vært helt nydelig! 

Fullmåne i dag

I dag klokka 12:33 var månen på sitt sterkeste. 

Januarmånen kalles også Ulvemåne. 
De fleste månenavnene kommer fra indianske tradisjoner, og i januar samla ofte ulvene seg nærmere menneskene. Derfor kalte de den Ulvemåne. 

Den kalles også Den lange natts måne, og assosieres med ild, drøm, forfedre og familie. 
Det er årets første fullmåne og som regel den første etter vintersolverv.

I dag er det også midtvinterdagen. 
Langt tilbake i tid feira de jul i midten av desember, solverv omtrent der vi feirer jul i dag og ikke minst midtvinter. Når vinteren er på sitt kaldeste.
Og det er midtveis mellom første vinterdag og første sommerdag. 

Litt på sida, men er det bare meg som tenker at norsk har blitt et litt fattig språk? Vinterdag, midtvinter, vinter... de sier oss så lite i dag...
*hjertesukk*

Det er knytta mye overtro til denne dagen og natta, midtvinternatt. I mårra er det dagen vi nå kaller tjuende dag jul, og da skulle jula UT (seinest). I dag ser vi at siden jula begynner i september for de ivrigste er det mange som kaster jula ut allerede i romjula. Men dette er altså egentlig fristen :-)

Så jeg pakka vekk jula i dag. Nå var det kun fire adventsstaker og to duker, så jeg er ikke direkte overarbeida :-D

Overraskende nok har ikke kirka noen spesiell feiring knytta til denne dagen. Kanskje derfor den ikke lenger feires på en eller annen måte?

Jeg skal i alle fall feire i dag!
Først og fremst fullmånen, men også midtvinter. Ja, det går mot lysere tider, det merker vi allerede. Men nå kommer jo faktisk vinteren!  
Gleder meg til en kveld med herlige folk på Rånåsfoss!

Litt fun fact: Det er større sjanse for at det snør andre påskedag enn at det snør andre juledag!

 

 

Meldt meg på kurs

Jeg sto stille i mange år. Lå stille, faktisk. Nå når jeg er noe bedre har jeg enormt behov for å lære mer og å prøve nye ting.

Jeg starter derfor året med to kurs!


Nå er det halvannet år siden jeg begynte med golf! Ikke helt min idrett pga ei røten skulder, men fin aktivitet og fantastiske mennesker.

Det første er et seksukers kurs i burleskdans :-D 
Da jeg så annonsen tenkte jeg "Det vil jeg!". Etterpå har jeg tenkt "Det tør jeg ikke".
Så derfor, med tanke på at jeg har feiga ut fra utrolig mye moro i mange år, meldte jeg meg på i går. 


Et bilde tatt i en dårlig periode. Før ville jeg ikke se de bildene. Nå mener jeg de er en del av meg. Uten de dårlige periodene hadde jeg ikke vært den jeg er i dag. 

Det andre kurset jeg har meldt meg på er det første av flere.
"Den første eng" er et kurs innen den sjamanistiske vei. 

Jeg sa tidlig etter at jeg fant sjamanismen at dette er mest meg, men jeg må finne min egen vei. 
Og den finner jeg ved kunnskap og praksis. 


Kort, pendel, olje og runer.
Jeg har ikke slutta med det, men det er en så naturlig del av dagen min nå at jeg ikke trenger å lage noe mysterie rundt det lenger.

Spesielt det siste halve året har det blitt minimalt med blogging. En ting er at det ikke har skjedd så mye nytt i livet mitt, men den viktigste grunnen er at jeg har trengt en spirituell pause.
Ja, jeg mediterer daglig, bruker healing jevnt og trutt, elsker å sitte ute ved bålet, er like glad i månen som før og bruker runene ofte. 
Men: Jeg har fått nok av veldig mange andre spirituelle. 

Jeg meldte meg ut av alle de alternative gruppene jeg var medlem av. De fleste av folka der var helt herlige og ærlige, men etterhvert var alt jeg så de negative. 
Det var fullt av innlegg og kommentarer der som var veldig styrende, som KUN ville ha positive svar, som bestemte at andres meninger var a) farlige, b) feil, c) idiotiske d) latterlige eller e) a, b, c og d. Det tappa meg for energi å lese dette. 

Når oppvåkninga vekker for mange er det på tide å slumre litt. 


En av maaaaaange retningslinjer.

Intensjonene er nok gode! Problemet er at alle skal fortelle alle hvordan de skal tenke og utføre ting. Uansett om de kan det eller ei. 

Går du ikke den spirituelle veien din på egenhånd så kommer du garantert aldri noen vei.

Så jeg går den motsatte veien av det jeg har gjort noen år nå - jeg går innover i meg sjøl.


The road less traveled er vanskelig å gå og vi vet ikke om det er verdt det. Bare derfor er det verdt det.

Den første delen av sjamanopplæringa innebærer opplæring i gammel visdom, både kunnskap og teknikker. Det blir en del teori, som omhandler historie, forskjellige kulturer, religioner og symboler. 
Dette er ting som lenge har interessert meg i utgangspunktet, men det er først nå jeg er klar for å motta dette.

Fordi jeg nå er klar for å finne min egen retning, jeg føler ikke lenger behov for å spørre rundt og jage svarene. 


Trasker litt på utsida av der jeg føler meg trygg :-) 

Det blir mange reiser og meditasjon, og jeg gleder meg til å lade batteriene og fylle på med mer informasjon.

Så 2017 blir altså knallstarta av både mental og fysisk trening <3 


Gleder meg!


Gode retningslinjer. Og ja, det er retningslinjer. Alle svikter, på ett eller flere punkter jevnt over.

Godt nytt år!

Fikk spørsmål, hva er forskjellen på "godt nyttår" og "godt nytt år"?

"Godt nyttår" betyr at du ønsker noen en god nyttårsfeiring, mens "godt nytt år" betyr at du ønsker noen det beste for det neste året.

Nyttårsaften 2016 la jeg en del lapper i hjerteboksen min. Tre lys fra tre forskjellige seremonier <3 
Vinterblot, vårjevndøgn og sommersolverv

Hovedønsket mitt. 
"Jeg ønsker kjærligheten inn igjen i livet mitt. En ekte og aktiv kjærlighet. Ønsker å bli/være ønska og elska"


"Jeg ønsker å finne stabilitet i følelsene mine igjen"


"Jeg vil lære om RUNER, Forstå de bedre" 
Det har jeg klart! En dag åpna plutselig runene seg for meg og jeg skjønte hva de sa :-) "Jeg ønsker det rette for meg selv og mine <3 Det rette skjer <3 Kjærlighet og lys kommer <3"
Tegnet under er et evighetstegn


"Jeg ønsker å klare vektmålene mine. 75 kilo til påske. 70 kilo til nyttår"
75 til påske klarte jeg sånn greit nok. 70 til påske gikk lukt til helvete...


"Jeg ønsker å få HbA1c ned til 6.5 ila 2016 + god kontroll!
Jadda! Har ligget jevnt på 6,1 og 6,2 i flere måneder!


"Jeg vil være en god venn i 2016. Stille opp i gleder og sorger. Være aktiv"
Her har jeg noe å jobbe med...


"Jeg er takknemlig for alt jeg lærer og opplever. Alt har sin mening <3"
DET er sant!


"Jeg vil tatovere meg i 2016. Vurderer piercing"
Jeg fikk definitivt tatovert meg i 2016, piercing får vente til 2017


"Ikke oppfylte ønsker er ikke det samme som tap!"Jeg til være mer positiv. Spre positivitet. Være glad og inspirerende. Se mange smil
DET HAR JEG OPPNÅDD OG VIL HA MER AV!!!

 

I mårra skal jeg lage nye lapper for 2017. Kommer ikke til å se på de før nyttårsaften, det er litt av spenninga :-) 

Snart vintersolverv

Gleder meg til å feire dagen <3 

Dette er MIN julaften! Innlegg kommer :-) 

Ny fullmåne til onsdag :-)Jeg skal på ny feiring på Rånåsfoss :) 
Gleder meg masse til det.

Gleðileg jól

Jula har etter hvert blitt et sammensurium av forskjellige tradisjoner og symboler. 
Hva som tilhører hvilken retning er ofte vanskelig å avgjøre. 
Enkelt og greit fordi en religion bygger på deler av en annen, akkurat som vi ofte finner ruiner av byer under allerede eksisterende byer. 
Vi tar det vi kjenner og liker, og viderefører det. 

Kristendommen er jo uansett kjent for å ha tatt til seg riter og ritualer og gjort det til sine egne, og ikke minst omskrevet guder til bibelske personer.
Nå i jula er det en mengde slike ting som dukker opp. 
Jeg skriver bare litt om dette, det er rett og slett et for stort tema.

Om ei lita uke er det Luciadagen. Mange av oss tenker på den dagen som mer religiøst tilknytta enn mange andre dager i jula, men er den egentlig det?
Til alle tider har mennesket gått i prosesjon for å feire ritualer og holde seremonier. Gjerne syngende, bevegende, messende.
Dette finner vi over hele verden.
I noen tilfeller er prosesjonen det viktigste (17. maitog, parader og lignende), andre ganger er det oppbygginga til noe større (brudens gang opp til alteret, gravfølget som bærer kista osv) der det mest betydningsfulle er det som skjer etterpå.

Midtvintersolverv ble i førkristen tid regna for å være den 13. desember. 
Uten å vite det sikkert er jeg ganske trygg på å si at det var en markering av denne dagen. En prosesjon.
Da kristendommen kom, ble datoen tillagt Santa Lucia, en ung, rik og vakker kvinne som led martyrdøden i Syracus på Sicilia i år 303 eller 304, en periode med blodige kristenforfølgelser (under keiser Diokletian). Hun ble angitt som kristen av en frier som ikke fikk napp, for å si det på godt norsk. 
Hun skulle fraktes i en oksekjerre gjennom byen, men oksene nekta å flytte seg. Da de til slutt fikk henne til torget plasserte de henne i bålet, men ilden tok ikke tak. 
Er det en ting mennesket til enhver tid har vært dyktig til så er det å gjennomføre drap og tortur, så dama slapp ikke unna. De stakk ut øynene hennes med en gaffel, før de henta fram sverdet som en slags pièce de résistance. En annen historie sier at hun reiv ut sine egne øyne, og en annen at øynene hennes ble fjerna med treskjærerjern før henrettelsen. Hun vises på malerier ofte med øynene på et brett.
Hun levde likevel lenge nok til at en kristen prest fikk gitt henne den siste olje, sier sagnet. Akkurat den delen stusser jeg litt på, siden de tok livet av alle kristne de klarte å oppdrive på den tida, men hva vet jeg... 
Det står ei kirke på stedet hun visstnok ble henretta.
Hun er synets skytshelgen og lysets beskytter. Navnet Lucia kommer fra lux, som betyr lys. Fiffig.

Den Luciafeiringa vi kjenner er henta fra Sverige. Der begynte de med feiringa slik vi kjenner den i dag på 1800-tallet, men sangen ble først framført i 1920!

Her er den norske teksten:

Svart senker natten seg
I stall og stue
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys,
Santa Lucia, Santa Lucia

Natten er mørk og stum
Med ett det suser
I alle tyste rom
Som vinger bruser
Se, på vår terskel står
Hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia

Mørke skal flykte snart
Fra jordens daler
Slik hun et underfullt
Ord til oss taler
Dagen skal atter ny
Stige av røde sky
Santa Lucia, Santa Lucia

Og her er den italienske: 

Sul mare luccica l'astro d'argento
Placida è l'onda, prospero è il vento.
Venite all'agile barchetta mia!

Santa Lucia, Santa Lucia!

Con questo zeffiro così soave,
oh! com'è bello star sulla nave!
Su passeggeri, venite via!
Santa Lucia, Santa Lucia!

O dolce Napoli, o suol beato,
dove sorridere volle il creato!
Tu sei l'impero dell'armonia!
Santa Lucia, Santa Lucia!

Or che tardate? Bella è la sera
Spira un'auretta fresca e leggera.
Venite all'agile barchetta mia,
Santa Lucia, Santa Lucia!


Og her er den norske oversettelsen av den italienske teksten: 

Stjerner skinner som sølv på havet
Duvende bølger, gunstig vind
Bli med i min raske båt
Santa Lucia

Med den milde vestavinden
Hvor fristende er ikke havet
Kom med meg på båttur
Santa Lucia

Vakre Napoli, velsignede sol
Som skapelsen har smilt til
Du bringer oss fred i sjelen
Santa Lucia

Hvorfor nøle? Kvelden er vakker
Vinden er frisk og lett
Bli med i min raske båt
Santa Lucia

Ikke så innmari likt. Det sies at teksten handler om byen Santa Lucia, men det ser jo mest ut som en bønn om å få med seg en liten helgen på tur ut på vannet...

Tilbake til førkristen tid:
Hva var det folka feira da? 
Ett av to - enten sola eller månen. 

Sola var en av de største guddommene. I nordiske myter er sola en feminin kraft, knytta til gudinner. Frøya er solgudinne. Uten solas varme og kraft kan ingenting leve. Tidligere tiders mennesker var avhengige av sola og naturkreftene. 
Når sola forsvant tente de bål for å ha lys. 
De markerte at sola forsvant, og de markerte at den kom tilbake. 

Juletida var et av tidspunktene der avstanden mellom verdenene er tåkete og åpne. Det er mye "overtro" regna til juletida. Mye som måtte gjøres til spesielle tidspunkter og på spesielle måter, og ikke minst mye som IKKE måtte gjøres.

Det ble også satt ut lys for å beskytte seg mot for eksempel reia (åsgårdsreia, Lussireia), der naturkreftene og åndeverdenen traver rundt i evig vandring. Også mennesker som hadde lidd en brå og tøff død kunne bli med der. 
Forfedre, formødre og naturkrefter skulle æres og respekteres med ofringer (mat og mjød), og det å holde seg inne med den andre sida sikra deg et godt neste år. 
Vi ser det her i landet med nissegrøten som settes ut (ikke så mange steder det gjøres ennå, men noen), men dette er mer levende andre steder i verden.

Det er i nordisk kultur en rest av alveblotet. Folka gikk til nærmeste alvehaug/elverhøy (ofte en gravhaug) og la igjen mat og drikke til de "som bodde der". 

I norrøne myter og historier er dette å gi en gave - og å få en gjengave - viktig. Gaver er gjensidige handlinger. Så ved å gi en gave til naturen skal vi altså få noe igjen. Om jeg gir litt av mine goder (mat, drikke, sang) og får tilbake ro, fred og/eller bedre helse så er det en god handel!

Så den 13. desember har altså vært forbundet med lyset og sola i tusener av år. 
Solverv er seinere flytta til den 21. desember (den datoen som oftest stemmer med årets mørkeste dag, den dagen den nordlige halvkula heller mest bort fra sola).
Du lurer på hvorfor de bare flytta datoen? 

Fordi de bytta kalender :)

Ved overgangen fra den julianske til den gregorianske kalenderen ble rett og slett snubling i valsen. 
Den 13. ble beholdt som dag for feiring, mens den 21. nå ble vintersolverv. 
Og den 13. januar ble kalt Midtvinternatta. Denne henger sammen med vikingenes Jólablót som ble feira den 12. januar (opprinnelig en hedensk offerfest som fant sted ved første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv). Datoen varierer litt.
Jólablót ble feira den kaldeste dagen, ikke den mørkeste!

Ordet jul/jól har litt usikker etymologi. Det er et flertallsord, noe som tyder på at det har vært navn på en festperiode. Ordet dukker første gang opp i Haraldskvede fra 900-tallet, der uttrykket å drikke jul/at drikka jól. Det var forresten på samme tid at Håkon den gode ga påbud om å feire jul den 25. desember, samtidig som andre europeiske land. 
Å drikke jul betydde at folk samla seg, brygga øl og drakk dette for å minnes og ære gudene, og be om vekst og fred.

Noen mener ordet kommer fra hjul/hjól. Kanskje av tanken om at sola er et hjul, og/eller at årstidene er et hjul og at alt gjentar seg. Det antatt indoeuropeiske opphavsordet gwelo, som betyr "gå rundt" brukes som bevis, men språkforskerne mener dette er to uavhengige ord og derfor en myte.
Det kan også komme fra gudenavnet Jólne, som var julas gud. Jólne er forresten et av maaaaaange navn for Odin. 
Angelsaksernes kalender hadde måneden "geola" eller "giuli" som motsvarer desember eller desember og januar. Den 25. desember er første dagen i hedningenes nye år og angelsakserne feiret hele natten til "modergudinnenes ære"

Jula ble ei festperiode knytta til jordbruk og dyrking. Mot slutten av året var alt arbeid med dyr og mark ferdig, og hadde ei pause i vinterarbeidet fram til dagene ble litt lysere.

Forskjellige skikker ble til. Julebukken stammer mest sannsynlig fra at det var vanlig å slakte en bukk, senere kom det til at folk kledde seg ut og inntok rolla som offer. Ofte med tanken om at et offer skulle fortjene å dø, så en bukk som oppførte seg frekt og ufint var å foretrekke. 
Det ser vi igjen i tradisjonen med figuren Krampus som vi finner i alpene, der folk kler seg ut som en blanding av bukk og demon, en figur som reiste rundt og straffa slemme unger. 

Med kristendommen kom det nye regler. Faste og påbud måtte til! I tre uker før jul og i de tretten juledagene var det ikke lov å holde bryllup, alle søksmål måtte stanses og de som var forfulgte ble gitt jólagrid, et uttrykk for trygghet i juletida. Ukene før jul var fastetid, da gjaldt jólafridr/julefred overalt. 

Norge og Norden var fattige land, med en tøff hverdag. Til jul var det mer og bedre mat, mer og bedre drikke, folk samla seg og arrangerte fester og leker. 
Romjula var hellig også i førkristen tid, det ser vi av ordet raumheilagr.

Den kristne jula (Christmas/kristmesse, Nöel (fødsel) osv)  ble bestemt å holdes den 25. desember, det de hadde bestemt var Jesu fødselsdag. Det at vi feirer den 24. er det usikker bakgrunn for, men vi feirer altså julekvelden, mens andre steder feirer de juledagen.

Den hedenske rituelle øldrikkinga (drikka jól) ble opprettholdt, men ble endra til å drikke for Kristus og Jomfru Maria. Det ble påbud om å brygge øl, bestemt allerede i de eldste utgavene av Gulatings- og Frostatingsloven. "Ølet skulle signes til takk fra Kristus og Sankta Maria til godt år og fred".
Slike grep fra kristendommen gjorde det enklere for hedningene å omvendes. 
Uttrykket å drikka jól ble brukt som fast uttrykk for julefeiring helt til godt utpå 1500-tallet. Juleguden Jólne finner vi igjen i skaldekvadet Jolna sumbl, som betyr "Odins rus" eller "Odins rusdrikk". 
Øldrikking og rus ga menneskene mot til å henvende seg til gudene, og man kom nærmere gudene i rus.

En av tingene man trodde på var at de døde vendte tilbake til sine gamle bosteder når vinteren var på sitt mørkeste. Disse kom sammen i det som ble kalt Åsgårdsreia, et ord som ofte tolkes som "Det farlige følget". Æsene bodde i Åsgård. 
Et annet navn på Åsgårdsreia er Oskoreia, et ord som kan henge sammen med "uske" eller "øl-skurd" og dermed festeperioden rundt juletider.

Det er mye usikkerhet ute og går her!

Uansett, Åsgårdsreia var fylt av mennesker som hadde dødd en unaturlig eller brå død. Disse rei rundt og rasterte hus, spiste all julematen og bælma i seg alt juleølet. 
Folka verna seg mot reia ved å male et svart kors over inngangsdøra og på øltønnene, og det ble lagt stål i kornet. 
Kirka forklarte reia med at menneskene var i en mellomtilstand mellom jordelivet og etterlivet før den endelige dommen ble gitt. Tanker om skjærsilden og avlat dukker jo opp i huet her :-)

Mange av de døde som "gikk igjen" var fredelige, gjerne forfedre som var gravlagt nær gården, som hadde dødd av sykdom eller alderdom på en mer naturlig måte. De gjenlevende lot lys brenne på julenatta, lot maten stå framme og senger stå tomme mens man sjøl la seg på gulvet. Denne natta skulle de som hadde gått over (og som man trodde fortsatt passa på) få feire jul og kose seg. 

Ei lignende ferd var Lussireia. Dette er IKKE Santa Lucia! Lussi er en kvinnelig demon som straffa alle de som ikke hadde blitt ferdig med alle forberedelsene. Lussi smakte på juleølet, kom med kakespaden, overvåket lefsebakinga i eldhuset og ropte ned i skorsteinspipa: "Inkje bryggja, inkje baga, inkje store eld hava!" Tulla du med Lussi så tok ho hevn.
Lussi representerte de underjordiske. Noen mener hun er Adams første kone og mor til alle underjordiske, akkurat som Lillith i gammeljødisk tradisjon.

I dag har de færreste av oss en gravhaug på gården å gå til. Der de før gikk til elverhøj for å takke forfedrene, fokuserer kirka i dag på å takke Gud og Jesus for den gava til menneskeheten Jesus var. 
Dette med takknemlighet er jo uansett en fin ting å feste seg ved i jula :-)

Som jeg skriver i starten, jula er et sammensurium av ritualer og tro fra flere retninger og mange tider. 
Jól er et sammensurium fordi det allerede i førkristen tid var feiring av både vintersolverv, forfedre, nyttår, fruktbarhet, arbeidsro osv. På toppen av dette kom kristendommen og et kalenderbytte. 

I år skal jeg feire fullmåne og julas start med sjamanistene onsdag den 14. desember. 
Den 21. desember feirer vi vintersolverv. Da skal alle ta med en gave som har en personlig betydning, en ting som har betydd mye for en men som nå kan gå videre til nestemann. Ved overrekkelse forteller vi historien bak og gava får derfor en stor betydning. 
Alle gir og alle får! 


 

Super-supermåne!

Mandag er det fullmåne, og jeg regner med at de fleste av dere har lest om hvor spesiell den blir.

Den største supermånen på 70 år!

Månen går i en elliptisk bane rundt jorda. Det gjør at avstanden mellom jorda og månen varierer mellom ca. 357 000 km og 406 000 km.
Vi kaller det supermåne når en fullmåne eller nymåne er innenfor 90 % av det nærmeste den kommer jorda.

Fullmånen på mandag blir det nærmeste den kan komme. 

Den vil være 14 % større å se på enn normalt, og skinne 30 % sterkere enn vanlig.

Vi alternative snakker ofte om månens krefter. Jeg er en av dem som påvirkes ganske så kraftig rundt fullmånetider, uten at jeg nødvendigvis tror det er så mye "magi" over det som skjer. 
Månelyset er for meg veldig vakkert, og gir en helt spesiell stemning i min hverdag. 
Ja, jeg legger ting til rensing i månelyset. For meg er dette en slags "nullstilling" der jeg står opp dagen etter og er bestemt på at all gammel energi er borte, og jeg nå tilfører min egen energi. 

Å sitte ved bålet ved fullmånen gir meg noe eget, noe jeg ikke har funnet andre steder. Det gir meg ro, god pust, frisk luft, ildens leik i bålet og ettertanke. Når vi er flere samla så tar jeg inn den samme gode energien fra alle de andre, og de tar inn min. 
DET er det spesielle med fullmånesamlinger! 
Fellesskapet. Kontakten. Naturen. 

Jeg skal feire fullmånen allerede i mårra sammen med sjamanistene på Rånåsfoss. Skal ha med meg ei hjertevenninne som skal på sin første fullmånesamling, det gleder jeg meg veldig til! 

Mandag håper jeg å få tent opp i bålpanna hjemme. Det er foreløpig meldt overskya, vi får se.

 

Jeg ønsker dere alle en fantastisk helg og fullmåne <3


#alternativ #fullmåne #supermåne

Energibalansering

I dag hadde jeg en spennende avtale. 
På en alternativmesse i september skrev jeg meg opp på en liste og kunne vinne en energibalansering på 90 minutter.

Jeg vant!

Siden det er så fin dato i dag (tre ettall) falt valget på denne dagen. 

En veldig behagelig dame som det var lett å snakke med. Vi prata litt, og så holdt hun på føttene mine (på samme måte som jeg har heala av og til). 
Lot inntrykkene komme. 

Kall det en ekstrem pep-talk <3 
Fokuset er på å akseptere seg sjøl og den man er, sette pris på seg sjøl og den man er, og stå trygt i seg sjøl og den man er. 
Jeg er meg. Jeg har verdi. Jeg kan gjøre en forskjell.
Men for å klare dette må jeg la andre være andre og ikke ta på meg for mye. 

Sånn sett ikke noen ny info, men bekreftende :-)

Det var en utrolig spennende følelse i kroppen hele tida. Som om jeg var elektrisk og magnetisk og flytende samtidig. 
Jeg så mange farger, runa Kauno/Ken (ildruna), og det føltes en periode som om jeg satt veldig skeivt. 

Det var en fin opplevelse som jeg kan anbefale til de som er klare for det :-) 

Jeg ønsker ikke å skrive så mye mer om det akkurat nå. Det skal få lov til å synke inn, og så er det faktisk mitt :-) Før var jeg mer ukritisk angående hva jeg delte. Litt av årsaken til at jeg blogger en god del mindre for tida er at jeg ikke har det samme behovet for å dele lenger, ikke det samme behovet for å få andres tilbakemeldinger og reaksjoner. 
Nå er det mer privat. Kanskje det er en kort periode, kanskje det er en (lang)varig endring. Vi får se.
Og under behandlingene mine får jeg også såpass mye personlig informasjon at jeg egentlig har forandra meg litt. 

 

Ønsker alle en nydelig uke!

Les mer i arkivet » November 2017 » Oktober 2017 » September 2017
Stella biPolaris

Stella biPolaris

43, Aurskog-Høland

Spiritualitet Åndelighet En drømmer Om å godta min rolle som seende og opplevende Ordglad, men skriver som jeg prater :-) Send meg gjerne venneforespørsel på Facebook, der heter jeg Stella Pe. Se også FB-siden Stella Pe Designs for info om healingtider.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits